Import dieren en producten van dierlijke oorsprong

Bij import moeten dieren en dierlijke producten voldoen aan wettelijke voorwaarden. De NVWA controleert deze dieren en producten daarom bij binnenkomst in grenscontroleposten (havens en vliegvelden). Dit gebeurt in samenwerking met de Douane. Met deze controles wordt voorkomen dat er dierziekten en onveilige producten de Europese Unie in komen .

Coronavirus en de NVWA

De corona-uitbraak heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening aan ondernemers en ons toezicht. Wat er precies verandert leest u op Coronavirus en de NVWA.

Tijdelijke werkwijze documentencontrole import in verband met COVID-19

Als gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten en vangstdocumentatie in Grenscontrolepost (GCP) Rotterdam in te dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan er tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden. De voor de zending verantwoordelijke exploitant dient hiervoor een verzoek in en verklaart dat de originele documenten op een later moment ingediend zullen worden. Als de originele documenten niet ingediend worden, zullen er passende maatregelen genomen worden. Per zending zal bekeken worden wat deze maatregelen zijn. Deze werkwijze is ook van toepassing voor zendingen waar vervangcertificaten voor opgemaakt zijn.

Let op: Deze tijdelijke werkwijze is na 1 september 2021 niet meer van kracht.

Zie ook de pagina met alle maatregelen in het NVWA-domein die verband houden met Corona.

Import Veterinair Online (IVO)

Direct naar Import Veterinair Online (IVO)

Regelgeving

De controles van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong zijn geregeld in Verordening (EU) 2017/625.

De actuele tekst van Europese regelgeving is te vinden op de website van de Europese Commissie. Gebruik de handleiding om dit snel op te zoeken: ALIM01 Handleiding zoeken met EUR-Lex

Nieuwe wetgeving voor import vanaf 21 april 2021

Met ingang van 21 april 2021 wordt Verordening (EU) 2016/429 van toepassing, ook wel de Animal Health Regulation (AHR) genoemd. Als gevolg hiervan wordt er op deze datum ook veel nieuwe importregelgeving van kracht. Regelgeving met landenlijsten, veel nieuwe certificaatmodellen en geheel nieuwe voorwaarden voor de samengestelde producten.

Veel van deze nieuwe regelgeving is pas recent gepubliceerd en voor de samengestelde producten zijn we nog in afwachting van de laatste informatie uit Brussel. Gezien de nog ontbrekende en recent gepubliceerde informatie lukt het niet voor 21 april alle herzieningen  te verwerken in Import Veterinair Online (IVO).

IVO blijft te raadplegen omdat er een overgangstermijn is tot en met 20 oktober 2021. De certificaten moeten dan wel voor 21 augustus 2021 zijn afgegeven.

Informatie over samengestelde producten wordt zoveel mogelijk op onze website geplaatst; https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/is-keuring-verplicht