Import dieren en producten van dierlijke oorsprong

Bij import moeten dieren en dierlijke producten voldoen aan wettelijke voorwaarden. De NVWA controleert deze dieren en producten daarom bij binnenkomst in grenscontroleposten (havens en vliegvelden). Dit gebeurt in samenwerking met de Douane. Met deze controles wordt voorkomen dat er dierziekten en onveilige producten de Europese Unie in komen .

Import Veterinair Online (IVO)

Direct naar Import Veterinair Online (IVO)

Regelgeving

De controles van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong zijn geregeld in Verordening (EU) 2017/625.

De actuele tekst van Europese regelgeving is te vinden op de website van de Europese Commissie. Gebruik de handleiding om dit snel op te zoeken: ALIM01 Handleiding zoeken met EUR-Lex