Bij import moeten dieren en dierlijke producten voldoen aan wettelijke voorwaarden. De NVWA controleert deze dieren en producten daarom bij binnenkomst in grensinspectieposten (havens en vliegvelden). Dit gebeurt in samenwerking met de Douane. Met deze controles wordt voorkomen dat er dierziekten en onveilige producten de Europese Unie in komen .

Import Veterinair Online (IVO)

Direct naar Import Veterinair Online (IVO)

Regelgeving

De controles van levende dieren zijn geregeld in Richtlijn 91/496/EG en Verordening (EG) 282/2004.

De controles van producten van dierlijke oorsprong zijn geregeld in Richtlijn 97/78/EG, Verordening (EG) 136/2004 en Verordening (EG) 882/2004.

De actuele tekst van Richtlijnen, Verordeningen en Beschikkingen is te vinden op de website van de Europese Commissie. Gebruik de handleiding om dit snel op te zoeken: ALIM01 Handleiding zoeken met EUR-Lex

Tweets @nvwa_import

Inspecteur Import @NVWA_Import

Bent u bekend met reduced #checks bij de #import van dierlijke producten? Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen die worden aangeboden voor keuring om de EU-waardige status te verkrijgen nvwa.nl/onderwerpen/im…

4 uur geleden
Geretweet door @nvwa_import
Rob van Lint @RobvanLint

Alle leden directie @_NVWA gaan met medewerkers op vele locaties in gesprek. Blij met deze kritische, goede gesprekken. twitter.com/NVWA_Landbouw/…

1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_import
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv

Vandaag presenteert minister Schouten met diverse agrarische ondernemers het realisatieplan van de #visieLNV. Want om landbouw, tuinbouw en visserij in NL duurzaam & toekomstbestendig te maken, is een omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 nodig. rijksoverheid.nl/ministeries/mi… pic.twitter.com/9UxOmg5vN1

3 dagen geleden
Inspecteur Import @NVWA_Import
3 dagen geleden
Volg @nvwa_import

Zie ook