Import dieren en producten van dierlijke oorsprong

Bij import moeten dieren en dierlijke producten voldoen aan wettelijke voorwaarden. De NVWA controleert deze dieren en producten daarom bij binnenkomst in grenscontroleposten (havens en vliegvelden). Dit gebeurt in samenwerking met de Douane. Met deze controles wordt voorkomen dat er dierziekten en onveilige producten de Europese Unie in komen .

Import Veterinair Online (IVO)

In IVO ziet u of invoer van veterinaire producten, levende dieren of levensmiddelen in de Europese Unie mogelijk is. Daarnaast toont het systeem informatie over aanvullende eisen die aan deze producten gesteld worden voor invoer.

Invoerregels voor huisdieren vanuit Oekraïne

Vluchtelingen en Nederlanders die samen met hun huisdieren met spoed uit Oekraïne naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun dier. Dat komt doordat Oekraïne een land met hoog-risico voor rabiës is. Daarnaast is het geen EU-lidstaat. Meer informatie staat op de pagina Invoerregels voor huisdieren vanuit Oekraïne.

Invasieve exoten mogen EU niet in

Staat een diersoort op de lijst van invasieve exoten? Dan mag die diersoort de EU niet in.

Regelgeving

 De controles van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong zijn geregeld in Verordening (EU) 2017/625.

De actuele tekst van Europese regelgeving is te vinden op de website van de Europese Commissie. Gebruik de handleiding om dit snel op te zoeken: ALIM01 Handleiding zoeken met EUR-Lex

Nieuwe wetgeving voor import vanaf 21 april 2021

Met ingang van 21 april 2021 wordt Verordening (EU) 2016/429 van toepassing, ook wel de Animal Health Regulation (AHR) genoemd. Als gevolg hiervan wordt er op deze datum ook veel nieuwe importregelgeving van kracht. Regelgeving met landenlijsten, veel nieuwe certificaatmodellen en geheel nieuwe voorwaarden voor de samengestelde producten.

Veel van deze nieuwe regelgeving is pas recent gepubliceerd en voor de samengestelde producten zijn we nog in afwachting van de laatste informatie uit Brussel. Gezien de nog ontbrekende en recent gepubliceerde informatie lukt het niet voor 21 april alle herzieningen  te verwerken in Import Veterinair Online (IVO).

IVO blijft te raadplegen omdat er een overgangstermijn is tot en met 20 oktober 2021. De certificaten moeten dan wel voor 21 augustus 2021 zijn afgegeven.

Informatie over samengestelde producten wordt zoveel mogelijk op onze website geplaatst.