Locaties

In het geval van consumentenproducten vinden inspecties en monsternemingen doorgaans plaats door heel Nederland. Er wordt getracht deze werkzaamheden uit te voeren tijdens of na het lossen van de containers.

In het geval van levensmiddelen en diervoeders wordt er een zogenoemde D-controle uitgevoerd voor zendingen van aangewezen producten door de Douane op de volgende adressen:

  • Douanekantoor   : Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Rotterdam, telefoon (0181) 37 37 37
  • Douanekantoor   : Reeweg, Reeweg 16, Rotterdam, telefoon (010) 299 30 00
  • Douane Schiphol :  JIC Schiphol is Folkstoneweg 98, 1118 LN, Schiphol,
  • telefoon 0800-0143, email : Douane.Dsc.VWA.Frontoffice@douane.nl

D-controle

De D-controle is een administratieve controle op de juistheid van de documenten die bij een zending goederen moeten zitten. Als de Douane een fout constateert, draagt hij de documenten over aan de NVWA. De NVWA handelt de controle dan verder af.

Daarna wordt op een deel van de goederenstroom steekproefsgewijs overeenstemmings- en/of materiële controle uitgevoerd. Materiële controle is doorgaans een monsterneming gevolgd door een analyse..

Grenscontroleposten

De Grenscontroleposten zijn door de NVWA bepaald:

  • haven van Rotterdam
  • haven van Amsterdam
  • haven van Vlissingen
  • luchthaven van Amsterdam, Schiphol
  • luchthaven van Maastricht

Aangewezen Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten

Update 18 januari 2024: De NVWA neemt geen nieuwe aanvragen voor niet-dierlijke levensmiddelen inspectiecentra en controlepunten in behandeling hangende de ontwikkeling van nieuw beleid, tenzij daar vanuit nationaal belang dringende reden voor is.

Binnen de Grenscontroleposten wijst de NVWA geschikte controle locaties aan. Bedrijven kunnen zich op vrijwillige basis aanmelden om als controlelocatie aangemerkt te worden. Er zijn een aantal voorwaarden waar een dergelijke locatie aan moet voldoen.