Locaties

In het geval van consumentenproducten vinden inspecties en monsternemingen doorgaans plaats door heel Nederland. Er wordt getracht deze werkzaamheden uit te voeren tijdens of na het lossen van de containers.

In het geval van levensmiddelen en diervoeders wordt er een zogenoemde D-controle uitgevoerd voor zendingen van aangewezen producten door de Douane op de volgende adressen:

  • Douanekantoor Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Rotterdam, telefoon (0181) 37 37 37
  • Douanekantoor Reeweg, Reeweg 16, Rotterdam, telefoon (010) 299 30 00
  • Douane Schiphol, Handelskade 1, Schiphol-Centrum, telefoon (020) 406 85 02

D-controle

De D-controle is een administratieve controle op de juistheid van de documenten die bij een partij goederen moeten zitten. Als de Douane een fout constateert, draagt hij de documenten over aan de NVWA. De NVWA handelt de controle dan verder af.

Daarna wordt op een deel van de goederenstroom steekproefsgewijs overeenstemmings- en/of materiële controle uitgevoerd. Materiële controle is doorgaans een monsterneming gevolgd door een analyse. In het geval van producten die op de Europese lijst van risicovolle producten van de Verordening (EG) nr. 669/2009 staan, moet dit gebeuren op het punt van binnenkomst.

Plaatsen van binnenkomst

De plaatsen van binnenkomst zijn door de NVWA bepaald:

  • haven van Rotterdam
  • haven van Amsterdam
  • luchthaven van Amsterdam, Schiphol
  • luchthaven van Maastricht

Overzicht van Aangewezen Punten van Binnenkomst (APB) 

Overzicht van Aangewezen Punten van Invoer (API)

Binnen de plaatsen van binnenkomst wijst de NVWA geschikte controle locaties aan. Bedrijven kunnen zich op vrijwillige basis aanmelden om als controlelocatie aangemerkt te worden. Er zijn een aantal voorwaarden waar een dergelijke locatie aan moet voldoen. Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 669/2009 geeft een aantal voorwaarden.

Indien u als controlelocatie wil worden aangemerkt, kunt u het aanvraagformulier invullen. In voorschrift INV VS 10 - Officiële inspectie locatie staat de werkwijze beschreven.