Systemen (NVWA systemen en TRACES)

Nationale systemen

De voorafgaande kennisgeving van zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en die worden binnengebracht via een grenscontrolepost in Nederland, dient te worden gedaan door een elektronisch Gemeenschappelijke Gezondheidsdocumenten van Binnenkomst (GGB) ofwel Common Health Entry Documents (CHED) in te dienen bij de NVWA. Hiervoor worden uitsluitend de nationale systemen van de NVWA gebruikt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze elektronische voorafgaande kennisgeving in Nederland.

Nationale systemen en TRACES

In de loop van het jaar 2020 worden alle GGB’s/CHEDs van zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en worden binnengebracht via een grenscontrolepost in Nederland door de NVWA automatisch vanuit de nationale systemen geregistreerd in TRACES.

Vragen over TRACES in relatie tot zendingen dieren (GGB/CHED-A), producten van dierlijke oorsprong (GGB/CHED-P) en/of producten van niet-dierlijke oorsprong (GGB/CHED-D) kunt u richten aan TRACESNT.CHEDAPD@nvwa.nl.

Vragen over TRACES in relatie tot verzendingen van dieren en producten van dierlijke oorsprong binnen de EU kunt u richten aan helpdesktraces@nvwa.nl.

Systems for import of animals and goods subject to official controls

National systems 
Prior notification of consignments animals and goods, that are subject to official controls at border control posts and that are entering the Union via a border control post in the Netherlands, is required to be done by submitting an electronic Common Health Entry Document (CHED) to the NVWA. For this only the national systems of the NVWA can be used.

National systems and TRACES
During 2020, all CHEDs of consignments animals and goods that are subject to official controls at border control posts and that are entering the Union via a border control post in the Netherlands are registered automatically by the NVWA in TRACES. 

Questions about TRACES regarding consignments of animals (CHED-A), products of animal origin (CHED-P) and/or products of non-animal origin (CHED-D) can be send to TRACESNT.CHEDAPD@nvwa.nl.