Plantenziekten en -plagen bij import

Importeert u planten of plantaardige producten? Dan moet u ervoor zorgen dat er geen plantenziekten en -plagen meekomen met uw zendingen. Dit worden ook wel Q- of RNQP-organismen genoemd. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden.

Veel eisen staan in checklist bijschrijvingen

Sommige planten of plantaardige producten zijn extra vatbaar voor bepaalde plantenziekten of -plagen. Daarom kan de EU extra eisen stellen aan de invoer van die planten en producten.

Veel eisen waar uw zending aan moet voldoen staan in een checklist met bijschrijvingen. Er zijn twee van die checklists: één voor groenten en fruit en één voor andere soorten plantaardige producten. Meer informatie over bijschrijvingen leest u op de pagina Fytosanitaire certificaten en bijschrijvingen.

Download de Checklist Bijschrijvingen bij import groenten en fruit.

Download de Checklist Bijschrijvingen bij import anders dan groeten en fruit.

Q- en RNQP-organismen

Q-organismen

Q-organismen, kort voor quarantaine-organismen, zijn organismen die Nederland en de EU niet in mogen omdat ze schadelijk zijn. Op het fytosanitaire certificaat van uw zending moet onder andere staan dat er geen Q-organismen in uw zending zitten.

Voor sommige producten heeft u een bijschrijving nodig op het certificaat. Daarop zetten de autoriteiten van het exporterende land op welke manier de producten aan de eisen van de EU voldoen.

Welke Q-organismen er allemaal zijn, staat in een register.

Download het Register Q-organismen.

RNQP-organismen

Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP's) zijn schadelijke organismen die voorkomen in meerdere EU-landen en niet uitgeroeid hoeven te worden. Regulated Non-Quarantine Pests heten in het Nederlands 'Gereguleerde niet-quarantaine organismen'.

RNQP-organismen hebben een drempelwaarde. Dat betekent dat er niet meer dan een bepaalde hoeveelheid van dat organisme in de partijen van uw zending mogen zitten. Wordt er bij een importinspectie een RNQP-organisme gevonden boven de drempelwaarde? Dan mag uw zending de EU niet in.

Soms kunt u de zending dan nog behandelen, door die bijvoorbeeld op te schonen. Daarna moet u uw zending opnieuw laten keuren als u die alsnog wilt importeren. Kunt u de zending niet behandelen, of kiest u ervoor om dat niet te doen? Dan wordt de zending geweigerd voor import in de EU.

Voor RNQP-organismen heeft u geen bijschrijvingen op uw fytosanitair certificaat nodig. Welke er allemaal zijn, staat ook in een register.

Download het Register RNQP-organismen.

Meer over Q- en RNQP-organismen

Wilt u meer weten over Q- en RNQP-organismen? Ga dan naar de pagina Quarantaine-organismen, PZ-quarantaine-organismen en RNQP's.

Steekproeven en monstername bij importcontrole zending

Om te controleren of er plantenziekten en -plagen de EU binnenkomen, kan een inspecteur bij import een steekproef nemen van partijen in uw zending. Soms is er zelfs reden om een monster te nemen. Ons laboratorium onderzoekt deze monsters vervolgens.

De inspecteur geeft uw partij pas vrij als de steekproef en het eventuele laboratoriumonderzoek geen afwijkingen laten zien. Meer informatie hierover leest u op de pagina Importinspecties voor planten en plantaardige producten.

Importeren van consumptie- en zetmeelaardappelen uit Polen en Roemenië

Importeert u consumptie- of zetmeelaardappelen uit Polen of Roemenië? Dan moet uw zending aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht plantenziekten en -plagen

Wilt u meer weten over de plantenziekten en -plagen waar we op controleren? Ga dan naar de pagina Plantenziekten en -plagen. Daar leest u bijvoorbeeld hoe u ze kunt herkennen, of er extra regels gelden voor bepaalde producten en wat er gebeurt als er een vondst of een uitbraak is op uw bedrijf.