Importeren van gebruikte landbouwmachines en bosbouwmachines

Importeren van gebruikte landbouwmachines en bosbouwmachines

Als u gebruikte land- of bosbouwmachines importeert in de EU, moet u rekening houden met extra importeisen. U moet elke zending aanmelden in CLIENT Import, zodat de zending fysiek kan worden geïnspecteerd. Deze maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat ziektes en plagen meeliften die schadelijk zijn voor de gewassen in de EU.

Waarmee moet u rekening houden?

Houd bij import rekening met het volgende:

 • De land- of bosbouwmachines moeten vrij zijn van aanhangende grond- en plantenresten.
 • Zorg voor een fytosanitair certificaat bij elke zending.
 • Meld elke zending van tevoren digitaal aan in het importsysteem CLIENT Import.
 • Er kan een fysieke inspectie plaatsvinden van uw zending.

Welke zendingen meldt u aan in CLIENT Import?

U moet elke zending die u via Nederland importeert in de EU aangeven in CLIENT Import.

Een zending die in Nederland binnenkomt, maar die u in een ander EU-land wilt laten inspecteren, moet u ook aanmelden in CLIENT Import. Datzelfde geldt voor een zending die u in Nederland wilt laten inspecteren, maar aankomt in een ander EU-land. Zie voor meer informatie Verleggen.

Let op: een inspectielocatie moet altijd door ons erkend zijn.

Codes voor aanmelden in CLIENT Import

Als u uw landbouwmachines aanmeldt in CLIENT Import, heeft u een ‘Nom-ID’ nodig waarmee u aangeeft om wat voor product het gaat. Ook heeft u een ‘GN-code’ nodig waarmee u het product verder specificeert.

Nom-ID gebruikte land- en bosbouwmachines

2494489 (‘Gebruikte Land- en Bosbouwmachines’)

GN-codes gebruikte landbouwmachines

In de lijst hieronder ziet u welke GN-code u moet gebruiken in CLIENT Import.

Tabel GN-codes
Beschrijving GN-code gebruikte landbouwmachines

Gebruikte machines en werktuigen voor:

 • de land-, tuin- of bosbouw
 • voorbereiding van de bodem
 • bewerking van de bodem 
 • bebouwing van de bodem 
 • het rollen van gras- en sportvelden
   
ploegen ex 8432 10 00 
eggen
cultivators
extirpators
hakmachines
schoffelmachines wiedmachines
 
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
zaaimachines
plantmachines
pootmachines
 
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
andere machines, toestellen en werktuigen ex 8432 80 00
delen ex 8432 90 00

Gebruikte machines en werktuigen voor:

 • de oogst van landbouwproducten
 • het dorsen van landbouwproducten
 • het persen van stro 
 • het persen van veevoeder 
 • het maaien van gazon en gras
 • het reinigen van eieren, vruchten of andere landbouwproducten dan die bedoeld zijn bij post 8437 
 • het sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten dan die bedoeld zijn bij post 8437
stropersen
veevoederpersen opraappersen 
 
ex 8433 40 00
maaidorsers ex 8433 51 00
machines voor de oogst van wortels en knollen ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90

Andere gebruikte machines en toestellen voor:

 • de landbouw
 • de tuinbouw
 • de bosbouw
 • de pluimveeteelt 
 • de bijenteelt 

gebruikte kiemkasten met mechanische of thermische uitrusting 
gebruikte broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt  
 

Machines en werktuigen voor bosbouw ex 8436 80 10
Gebruikte andere tractors (trekkers) dan die bedoeld zijn bij post 8709 trekkers (wegtractors) voor opleggers ex 8701 20 90

landbouwtractors op wielen
tractors voor de bosbouw op wielen

andere trekkers dan eenassige trekkers,
wegtractors of trekkers met rupsbanden

ex 8701 91 10
ex 8701 92 10
ex 8701 93 10
ex 8701 94 10
ex 8701 95 10

Wat gebeurt er nadat u uw zending heeft aangemeld in CLIENT Import?

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) inspecteert aangemelde zendingen steekproefsgewijs. Voordat uw zending wordt geïnspecteerd, krijgt u daarvan automatisch bericht. Voor een inspectie betaalt u kosten. De tarieven vindt u op de website van KCB.

Let op: er vindt altijd een documentcontrole plaats, ook als er geen fysieke inspectie is.

Afhandeling door de Douane

Wordt uw zending niet geïnspecteerd? Of is de inspectie afgerond? Dan krijgt u als bewijs van fytosanitaire vrijgave automatisch en elektronisch een P2-code en een CHED-PP-document.

Als u de zending bij de Nederlandse douane in het vrije verkeer wilt brengen, gebruikt u de P2-code in het douanesysteem AGS.

Als u de zending bij de douane van een ander EU-land aangeeft om in het vrije verkeer te brengen, heeft u het CHED-PP-document nodig. Zie voor meer informatie de pagina Voor het eerst planten of plantaardige producten importeren.