Inspectieresultaten cateraars

De NVWA controleert of cateraars zich aan de Warenwet houden. We onderzoeken of ze letten op de voedselveiligheid en of ze werken volgens kwaliteitssystemen. We leggen de resultaten van onze inspecties vast in inspectieresultaten.
We sluiten bovendien convenanten af met horecaketens die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen

De hoeveelheid controles hangt af van de inspectieresultaten. Dit laten we met de kleuren groen en geel zien. Ziet u geen kleur? Dan voldoet het bedrijf al langere tijd aan de regels en is vaker controleren niet nodig.

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2017

Appel

Cirfood

voldoet, geen recente inspectiegegevens

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2017

Eurest

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2018

ISS Catering

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2018

Markies catering

Vermaat Catering

voldoet, geen recente inspectiegegevens

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2017

Vital4Skool