Inspectieresultaten cateraars

De NVWA controleert of cateraars zich aan de Warenwet houden. We onderzoeken of ze letten op de voedselveiligheid en of ze werken volgens kwaliteitssystemen. We leggen de resultaten van onze inspecties vast in inspectieresultaten. We sluiten bovendien toezichtafspraken af met cateraars die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen.

De hoeveelheid controles hangt af van de inspectieresultaten. Dit laten we zien met de indeling in Voldoet en Verbeterpunten vastgesteld. Ziet u het oordeel geen recente gegevens? Dan is deze formule pas  sinds kort opgenomen in de formuleaanpak.

Albron

Voldoet op basis van Toezichtafspraak NVWA - Albron

Appèl

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2022.

Cirfood

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2020.

Eurest

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2022.

ISS Catering

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2018.

Paresto

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2022.

Sodexo

Voldoet op basis van Toezichtafspraak NVWA - Sodexo

Vermaat Catering

Voldoet op basis van verminderd toezicht 2020.

Vitam

Voldoet op basis van handhavende steekproef 2022.
rapport 2022