Overzicht soorten invasieve landplanten

Hieronder vindt u een overzicht van landplanten die al in Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor de Nederlandse natuur en/of volksgezondheid.

Een deel van de landplanten staat op de Unielijst invasieve exoten en daarvoor gelden diverse regels. Daarnaast geldt voor 3 soorten Aziatische duizendknopen vanaf 1 januari 2022 een nationaal handelsverbod. Voor de overige planten gelden geen speciale regels, maar ze kunnen wel schade veroorzaken. Daarom adviseren wij om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze invasieve exoten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

Overzicht invasieve landplanten

Naam Op Unielijst? Nationaal handelsverbod?
Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) Ja
Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Bastaardduizendknoop (Fallopia ×bohemica) Ja, vanaf 2022
Bont springzaad (Impatiens edgeworthii)
Canadese kornoelje (Cornus sericea)
Driedelige ambrosia (Ambrosia trifida)
Dwergmispels (Cotoneaster spp.)
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus)
Hemelboom (Ailanthus altissima) Ja
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) Ja, vanaf 2022
Klein springzaad (Impatiens parviflora)
Oranje springzaad (Impatiens capensis)
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) Ja
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) Ja
Rimpelroos (Rosa rugosa)
Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) Ja, vanaf 2022
Struikaster (Baccharis halimifolia) Ja
Trosbosbes (Vaccinium corymbosum)
Tweekleurig springzaad (Impatiens balfourii)
Zandambrosia (Ambrosia psilostachya)
Zijdeplant (Asclepias syriaca) Ja

Unielijst invasieve exoten

Voor een aantal planten geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Deze planten staan op de Unielijst Invasieve exoten.

Nationaal handelsverbod aantal Aziatische duizendknopen

Voor een aantal invasieve Aziatische duizendknopen geldt vanaf 1 januari 2022 een nationaal handelsverbod. Het gaat om:

  • de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, waaronder de dwergvariëteit Fallopia japonica var. compacta)
  • de Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
  • de bastaardduizendknoop (Fallopia ×bohemica)

U mag levensvatbare onderdelen zoals wortelstokken, stengels of zaad van de duizendknopen niet verkopen of vervoeren.

Een uitzondering geldt voor vervoer in het kader van een bestrijdingsactie, onder de voorwaarde dat geen verdere verspreiding of introductie in het milieu plaatsvindt.

Het handelsverbod is gepubliceerd in de Staatscourant. Zie voor meer informatie:

Ook op de website van RVO kunt u informatie vinden.