Overzicht soorten invasieve waterplanten

Een overzicht van de 16 uitheemse waterplanten die de meeste problemen veroorzaken in of op de oevers van sloten en vaarten.

De grote waternavel uit Noord-Amerika is de bekendste invasieve waterplant in Nederland. Door het hele land zorgt deze soort geregeld voor dichtgegroeide sloten. Andere soorten, zoals de waterhyacint, kunnen zich niet in Nederland vestigen, omdat zij een strenge winter niet overleven. Toch kunnen ook deze soorten zich na introductie in korte tijd sterk uitbreiden en daardoor problemen geven.

Unielijst

Een deel van de oever- en waterplanten staat op de Unielijst. Dat betekent dat voor deze soorten diverse regels gelden. Voor de overige hier genoemde soorten gelden deze regels niet. Deze soorten kunnen echter wel schade veroorzaken. Daarom adviseert de overheid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze invasieve exoten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

Overzicht

Naam Op Unielijst
Egeria  (Egeria densa)
Grote kroosvaren (Azolla filiculoides)
Grote vlotvaren (Salvinia molesta) Ja, sinds 2019
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) Ja, sinds 2016
Hydrilla (Hydrilla verticillata)
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) Ja, sinds 2016
Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) Ja, sinds 2016
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) Ja, sinds 2017
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) Ja, sinds 2016
Smalle waterpest (Elodea nuttallii) Ja, sinds 2017
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) Ja, sinds 2016
Watercrassula (Crassula helmsii)
Waterhyacint (Eichhornia crassipes) Ja, sinds 2016
Watersla (Pistia stratiotes) Ja, regels gaan per 2024 in
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Ja, sinds 2016
Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Ja, sinds 2016