Rol NVWA tijdens markten en evenementen

Als u bederfelijke eet- en drinkwaren op markten, braderieën en evenementen verkoopt, dan kunt u controle krijgen van NVWA-inspecteurs. Zij controleren of u zich houdt aan de wettelijke regels. Waar letten de inspecteurs op?

De inspecteurs letten onder andere op de volgende zaken:

  • de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel
  • de geschiktheid van de ruimte waarin het voedsel wordt bereid
  • de temperatuur waarop salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen worden bewaard
  • de afscherming van voedsel voor plaagdieren (ongediertewering)
  • naleving van de regels van de Tabakswet

Op (vrij)markten letten de inspecteurs vooral op niet-professionele, particuliere bereiders van voedsel.

De NVWA ziet sinds 2013 niet meer toe op verstrekking van alcoholhoudende dranken aan kinderen onder de 18. De gemeentes voeren het toezicht uit op de Drank- en horecawet.

Als NVWA-inspecteurs tijdens controles misstanden signaleren, brengen ze daar wel verslag over uit aan de gemeente.

Hoe de NVWA handhaaft

Inspecteurs lopen vaak eerst een rondje over het evenement of op de markt. Ze kijken waar het mogelijk slecht is gesteld met de voedselveiligheid. Verkopers die hun zaken tijdens de scanronde op orde lijken te hebben, worden vaak niet geïnspecteerd. Verkopers die hun zaken tijdens de scanronde niet op orde hebben, worden vaak als 1e geïnspecteerd. Op deze manier krijgen de kramen waar de risico's voor de voedselveiligheid het grootst zijn, de meeste aandacht.

Bij overtredingen legt de NVWA boetes op. De verkoper moet vervolgens de onveilige levensmiddelen weggooien, in het bijzijn van de inspecteur. De inspecteur kan de etenswaar ook onklaar maken. In veel gevallen komt de inspecteur op dezelfde dag nog terug om de situatie opnieuw te beoordelen.

Bij overtredingen van ondernemers die structureel op markten en/of evenementen staan, volgen herinspectie en herbemonstering. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemer.