Ik heb een officiële waarschuwing ontvangen

Als een inspecteur ziet dat uw bedrijf de regels overtreedt, dan kan de inspecteur u mondeling of schriftelijk een officiële waarschuwing geven. De mondelinge officiële waarschuwing wordt ook altijd nog schriftelijk bevestigd.

Als een overtreding te herstellen is, dan moet u de overtreding zo snel mogelijk oplossen. Soms kunt u de overtreding direct oplossen na een gesprek met de inspecteur. Soms krijgt u daar langer de tijd voor. U moet ons dan laten weten hoe u de overtreding heeft opgelost.

Officiële waarschuwing

U ontvangt de waarschuwing per post of per email. Hierin staat aangegeven of wij van u nog bewijs willen ontvangen van het herstellen of oplossen van de overtreding. Krijgt u deze brief of email niet, neem dan telefonisch contact op met de NVWA via 0900-03 88.

Laat weten dat u het heeft opgelost

U moet zelf bewijzen dat u de overtreding heeft opgelost. De inspecteur vertelt u wanneer u dit gedaan moet hebben. Stuur hiervoor de bewijzen binnen deze tijd naar ons op. Doe dat op de voorgeschreven manier. Dat noemen we terugmelden. Hiermee kunt u een 2e bezoek van de inspecteur voorkomen.

Soms zal de inspecteur u informatie geven over hoe u de overtreding kunt oplossen, of kunt voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.

Fysieke herinspectie bij onvoldoende bewijs of als u te laat terugmeldt

Reageert u niet binnen de tijd die u van de inspecteur gekregen heeft? Of toont u niet voldoende aan dat u de overtreding blijvend heeft opgelost? Dan krijgt u een herinspectie. Hiervoor moet u soms de kosten betalen. Als u hiervoor moet betalen, dan ontvangt u hier een factuur voor. Tegen deze factuur kunt u bezwaar maken.

Geen verbetering na de overtreding?

Als u in overtreding blijft, of als u weer in overtreding bent, dan kunt u een boete krijgen, een maatregel krijgen, of strafrechtelijk worden vervolgd.