Beslisboom MRL overschrijding residuen van toegestane diergeneesmiddelen in levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten

Met deze beslisboom kunnen bedrijven zelf bepalen of zij een melding bij de NVWA moeten doen over een mogelijke overschrijding van de MRL residuen van toegestane diergeneesmiddelen in levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.