Handhaving en toezicht invasieve exotische muggen

De overheid wil voorkomen dat exotische muggen Nederland binnenkomen en zich hier vestigen. Daarom zijn er onder andere regels voor de import van Lucky Bambooplanten en voorschriften voor importerende bandenbedrijven.

De NVWA ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd. Daarbij hanteert de NVWA het Specifiek interventiebeleid exotische muggen.

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

In het warenbesluit Lucky Bamboo staat dat bedrijven die deze planten importeren, preventieve maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de Aziatische tijgermug Nederland binnen gebracht wordt. Bedrijven die handelen in Lucky Bamboo-plantjes moeten de containers waarin deze plantjes vervoerd worden ontsmetten.

Wet publieke gezondheid

De minister van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) kan besluiten om preventieve maatregelen op te leggen als er invasieve exotische muggen gevonden zijn of als er een kans is dat deze gevonden worden. Dit is geregeld met de de Wet publieke gezondheid. De NVWA handhaaft die besluiten.

De regels gaan over 6 invasieve exotische muggen:

  1. Aziatische tijgermug (Aedes albopictus)
  2. Aziatische bosmug (Aedes japonicus)
  3. Gelekoortsmug (Aedes aegypti)
  4. Amerikaanse rotspoelmug. (Aedes atropalpus)
  5. Aedes koreicus (Nederlandse naam onbekend)
  6. Aedes triseriatus (Nederlandse naam onbekend)

De NVWA heeft op basis van deze wet een aantal handelaren, die tweedehandsbanden uit risicogebieden aanvoeren, onder andere het voorschrift opgelegd dat zij die banden op hun bedrijf droog aanvoeren en vervolgens droog en overdekt opslaan.

Risicogebieden zijn gedefinieerd als gebieden in Europa waar deze muggen gevestigd zijn. Deze gebieden zijn te vinden op de website van ECDC en rood gekleurd.

Hieronder een samengestelde kaart van 6 exotische muggen gevestigd in Europa, op basis van de ECDC informatie versie februari 2023. Buiten Europa komen exotische muggen ook voor.

Risicogebieden in Europa invasieve exotische muggen
Beeld: ©ECDC
Risicogebieden in Europa invasieve exotische muggen februari 2023