Eisen voor slachthuizen bij onbedwelmd ritueel slachten

Slachthuizen mogen alleen onbedwelmd slachten als ze daarvoor toestemming van de NVWA hebben. Wij controleren of slachthuizen zich aan de regels houden.

Wat is onbedwelmd ritueel slachten?

Bij onbedwelmd ritueel slachten wordt een dier zonder voorafgaande verdoving gedood. Dit gebeurt met één vloeiende ononderbroken snede door de hals met een vlijmscherp mes.

Alleen een voorsnijder die vakkennis en vaardigheden heeft mag dit doen. Hij moet daarvoor een vakbekwaamheidscertificaat hebben. Een vakbekwaamheidscertificaat is niet hetzelfde als een religieuze toestemming.

Onbedwelmd slachten alleen in slachthuizen met toestemming

Onbedwelmd slachten mag in Nederland alleen in slachthuizen die van ons toestemming hebben gekregen. Die toestemming noemen we ook wel een registratie. 

Hiervoor gelden de regels uit het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. Deze regels zijn ook wettelijk vastgelegd in het besluit houders van dieren.

Sommige slachthuizen slachten alleen tijdens het Offerfeest onbedwelmd. Andere slachthuizen doen dat het hele jaar door. Er zijn ook veel slachthuizen die tijdens het Offerfeest dieren bedwelmd slachten (vooral runderen).

Ook zijn er steeds meer slachthuizen die direct nabedwelmen bij het onbedwelmd slachten. Dit betekent dat dieren na het aanbrengen van de halssnede direct bedwelmd worden.

De NVWA bepaalt niet of vlees halal of koosjer is

Het slachten gebeurt volgens rituele doeleinden, namelijk onbedwelmd ritueel of bedwelmd ritueel. De NVWA oordeelt niet of het vlees na deze vorm van slachten Halal of Koosjer is. De betrokken gemeenschappen kijken of het vlees voldoet aan hun normen.

Waar moet het slachthuis op letten bij onbedwelmd slachten?

Er moet goed voor de dieren worden gezorgd. Tijdens het transport van de dieren, en als ze op het slachthuis zijn. Tijdens het slachten moet de medewerker van het slachthuis het dier goed fixeren, en de 40-secondenregel volgen.

Het slachthuis controleert of:

  • het dier schoon en gezond is
  • het dier geschikt is om onbedwelmd aangesneden te worden
  • het dier geldige oormerken heeft in beide oren
  • bij schapen en geiten, of de hals voldoende kortgeschoren is
  • er een vervoersbewijs is, de vervoerder moet aantonen welke dieren hij bij zich heeft, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat
  • er een Voedsel Keten Informatie VKI-formulier is met informatie over de gezondheid van het dier, wie de dierenarts is en het medicijngebruik. Dit mag ook digitaal zijn via InfoRund. Of via InfoSchaap.

Fixatie

Slachtdieren die onbedwelmd worden geslacht, worden vastgezet in een mechanisch fixatietoestel. Dan kan de voorsnijder de halssnede goed uitvoeren. Het fixatietoestel moet geschikt zijn voor het betrokken dier, in goede staat verkeren, soepel bewegen, geen vermijdbare stress of lijden veroorzaken. Dit geldt overigens altijd bij slachten.

40-secondenregel

In Nederland is het verplicht om slachtdieren die nog tekenen van bewustzijn vertonen binnen maximaal 40 seconden na het snijden, te bedwelmen volgens een door de wet toegestane methode.

Onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest

Het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming gebeurt altijd in aanwezigheid van een dierenarts. Deze houdt toezicht op het proces en grijpt in waar nodig.

Ons toezicht is risicogericht. We houden tijdens het Offerfeest op dezelfde manier toezicht als tijdens reguliere slacht. Alleen verhogen we het aantal controles omdat slachthuizen in een korte periode sneller en meer slachten. 

Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces. Ze grijpen in als het slachthuis de regels niet volgt.

Aanmelden voor het Offerfeest

Bij ons is bekend welke slachthuizen willen deelnemen aan het Offerfeest. Zij hebben uiterlijk 1 april 2024 een aanmeldingsmail ontvangen met informatie. Heeft uw slachthuis deze mail niet ontvangen, en wilt u toch graag deelnemen aan het Offerfeest? Dan kunt u dit aan de bedrijvenbeheerder melden. Die geeft dit door aan de regiocoördinator. 

Meld slachten voor het Offerfeest op tijd

Slachthuizen moeten ruim voor het Offerfeest vooraf bij ons aangeven:

  • hoeveel dieren ze willen slachten
  • welke soort dieren ze willen slachten, runderen, schapen of geiten
  • wanneer en hoe laat ze willen slachten
  • hoe ze willen slachten 

Wij bepalen hoeveel toezichthouders er nodig zijn op een slachthuis tijdens het Offerfeest.

Wetten voor onbedwelmd slachten

De eisen voor dierenwelzijn bij onbedwelmde slacht staan in de Europese wet:

Nederlandse wetten over dit onderwerp: