Onbedwelmd slachten

De NVWA controleert of een slachthuis dat onbedwelmd slacht, is erkend met een speciale registratie en werkt volgens de regels. Zo’n slachthuis moet zich bij ons aanmelden.

In Nederland moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden bewusteloos worden gemaakt (in vaktermen 'bedwelmd'). Een uitzondering op de regel is gemaakt voor slachten volgens de joodse of islamitische rites. Bij slachten volgens de joodse of islamitische ritus, mag onder voorwaarden het dier zonder bedwelming worden geslacht.

Offerfeest 2022

Meest gestelde vragen voor particulieren die een schaap of geit willen (laten) slachten.