Welke dieren mogen niet mee op reis?

Sommige dieren mag u niet meenemen naar Nederland of alleen als u aan strenge voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld omdat de dieren beschermd zijn of omdat ze schadelijk zijn voor de natuur. Er gelden ook regels over welke zoogdieren u in Nederland als huisdier mag houden.

Welke zoogdieren mag ik in Nederland als huisdier houden?

Alleen zoogdieren die op de huis- en hobbydierenlijst staan, mag u in Nederland als huisdier houden. Houd daar rekening mee als u een dier meeneemt naar Nederland. De lijst is op 1 juli 2024 ingegaan. Lees meer over de hobby- en huisdierenlijst op de website van RVO.

Heeft u op of na 1 juli 2024 een zoogdier dat niet op de huis- en hobbydierenlijst staat? Dan moet u kunnen bewijzen dat u het dier op 1 juli 2024 al had. Bijvoorbeeld met een aankoopbewijs of een rekening van de dierenarts.

Reizen met een beschermd dier

U mag beschermde dieren niet meenemen op reis. Of alleen met een speciale vergunning of een certificaat. Bepaalde diersoorten zijn beschermd, bijvoorbeeld omdat ze met uitsterven worden bedreigd. Deze dieren vallen onder het CITES-verdrag. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora.

Lees meer over reizen met beschermde dier- en plantsoorten.

Wilt u weten of het om een beschermd dier gaat? Zoek de wetenschappelijke naam van de soort op en vul deze in de Species+-zoekmachine in.

Reizen met een invasieve exoot

Invasieve exoten zijn dieren en planten die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor de natuur. U mag geen invasieve exoten meenemen vanuit een land buiten de Europese Unie (EU). Binnen de EU mag u ook niet reizen met een invasieve exoot, tenzij u aan strenge voorwaarden voldoet.

Welke dieren zijn invasieve exoten?

Bekijk de lijst met invasieve exoten. Of download de app Invasive Alien Species in Europe en check of u met een invasieve exoot te maken heeft. Voorbeelden van invasieve exoten zijn de wasbeerhond en de grijze eekhoorn.

Mag ik binnen de EU met een invasieve exoot reizen?

U mag geen invasieve exoten meenemen als u binnen de EU reist, tenzij u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U had het dier al voordat het dier op de lijst met invasieve exoten kwam. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een aankoopbewijs of een bewijs van de plaatsing van de chip van het dier.
  • U houdt uw dier in een gesloten omgeving.
  • U zorgt ervoor dat uw dier niet kan ontsnappen en zich niet kan voortplanten.

Lees meer over de regels over het houden van invasieve exoten op de website van RVO. En wat u moet doen als u het dier niet mag houden.

Meld u bij aankomst in de EU altijd met uw dier bij de douane

Neemt u een dier mee vanuit een land buiten de EU? De controle van uw dier is op het eerste punt van binnenkomst in de EU. Komt u met uw dier met het vliegtuig of met de boot naar Nederland? Meld u bij aankomst met uw dier bij de douane, bij de rode uitgang 'iets om aan de geven'. Als u met de auto naar Nederland komt, is het eerste punt van binnenkomst in een ander EU-land. Meld u daar bij de douane.