NVWA: Toezicht I&R paardachtigen aangescherpt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan met ingang van 2023 proces verbaal opmaken tegen houders van paardachtigen als zij niet voldoen aan de registratieplicht (I&R). Aanleiding hiervoor is de in 2021 aangescherpte Europese I&R regelgeving. Uit de inspecties die de NVWA in 2022 heeft uitgevoerd bij houders van paardachtigen bleek in de meeste gevallen de registratie van de verblijfplaats of de registratie van de paardachtigen op deze verblijfplaats niet op orde.

Paardjes in aanhanger
Beeld: ©NVWA

Registratie belangrijk voor snelle tracering

Een juiste registratie is belangrijk omdat hierdoor een snellere tracering van dieren of dierlijke producten mogelijk is, bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt of als paardenvlees verontreinigd is.

Regels gelden sinds 2021

Sinds 21 april 2021 is de regelgeving met betrekking tot de identificatie en registratie van paardachtigen aangescherpt. Deze aanscherping is een gevolg van de inwerkingtreding van de Diergezondheidsverordening. Inmiddels is deze verordening twee jaar van kracht. Uit onze inspecties in 2022 bleek de naleving van deze nieuwe regelgeving laag te zijn. Meer dan de helft van de inspecties was niet akkoord.

Veel houders van paardachtigen nog onbekend met regelgeving

Redenen voor de niet-naleving liepen uiteen van onbekendheid met de regelgeving tot nalatigheid. Omdat het om nieuwe regelgeving ging, heeft de NVWA overtreders geen boete opgelegd, maar een schriftelijke waarschuwing gegeven. Vanaf 2023 kan de NVWA voor een overtreding een proces-verbaal opmaken indien er een I&R overtreding bij een houder van paardachtigen wordt geconstateerd.

Bekijk onze inspectieresultaten 2022 rondom de I&R van paardachtigen en lees over de regels waar u als houder van paardachtigen aan moet voldoen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.