Vanaf 1 juli handhaving op correcte registraties voor export van hoefdieren en levende dierlijke producten

Alle bedrijven die met hoefdieren of levende dierlijke producten zoals sperma de grens overgaan, moeten vanaf 1 juli correct geregistreerd staan in het TRAde Control and Expert System New Technology (TRACESNT). Dit geldt voor verplaatsingen binnen Europa. Ook de gegevens van het ontvangende bedrijf moeten goed geregistreerd staan in dit Europese systeem.

Paard en trailer
Beeld: ©NVWA

De NVWA gaat hierop handhaven; zonder geldig bestemmingsadres wordt vanaf 1 juli aanstaande geen exportcertificaat meer afgeven. Alleen als de bestemming een dierenartsenpraktijk is mag de locatie in TRACES staan als 'OTH-OPER' met status 'new'.Vervoerders van hoefdieren moeten ook in het bezit zijn van een registratie.

Deze regels gelden ook voor niet-commercieel vervoer van hoefdieren, dat is vooral het geval bij paarden. Particulieren die met een eigen trailer en paard de grens overgaan moeten dus ook zorgen voor een geldig bestemmingsadres en registratie als vervoerder. Bijvoorbeeld als ze met hun paard deelnemen aan wedstrijden, voor inseminatie in het buitenland of bij verkoop van het paard. Zonder geldige registratie van de vervoerder kan geen exportcertificaat worden afgegeven.

Het belang van deze registraties is om te weten waar deze dieren en de levende producten zich in Europa bevinden en vandaan komen, zodat bij het uitbreken van een dierziekte de verspreiding ervan zo snel mogelijk kan worden bestreden. De registratie verloopt via de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.