Paarden exporteren en importeren

Bij het exporteren en importeren van paarden krijgt u te maken met regels voor diergezondheid, dierenwelzijn en registratie en identificatie (I&R) van het dier.

Export naar EU-land

Export binnen de Europese Unie (EU) heet ook wel intraverkeer of verplaatsing. Voor de export van paarden is Europese wet- en regelgeving om het dierenwelzijn te waarborgen en de verspreiding van dierziektes tegen te gaan. EU-landen kunnen zelf nog aanvullende eisen stellen.

Advies op maat

Gaat u met uw paard naar het buitenland? Vul dan onze beslisboom Met uw paard naar het buitenland in om te zien aan welke eisen u moet voldoen. U krijgt een advies dat bij uw situatie past.

Export naar niet EU-land

Landen buiten de Europese Unie (EU) worden ook wel 'derde landen' genoemd. De eisen kunnen per land verschillen.

Geen export van paarden naar Rusland

Volgens de wet zijn paarden luxe-artikelen (zie bijlage XVIII van Verordening (EU) 2022/428). De export van luxe-artikelen naar Rusland is verboden.

Import uit EU-land

Import vanuit de Europese Unie (EU) heet ook wel intraverkeer-in of verplaatsing. Als een paard Nederland binnenkomt moet de importeur een diergezondheidscertificaat en een geldig paardenpaspoort laten zien.

Bekijk welke landen bij de EU horen. Noorwegen en Zwitserland horen niet bij de EU, maar hebben wel dezelfde voorwaarden als EU-landen.

Diergezondheidscertificaat

Bij import moet u beschikken over een diergezondheidscertificaat waarin staat dat het dier gekeurd is en gezond is verklaard in het land van herkomst. Het diergezondheidscertificaat vraagt u aan bij de autoriteit in het land waaruit het paard naar Nederland reist. Het dier moet gekeurd worden door een officiële dierenarts van een officiële autoriteit (zoals de NVWA in Nederland). Hiermee kunnen wij controleren of uw paard aan de gestelde EU-eisen voldoet.

EU-paardenpaspoort

Alle paarden in de EU moeten een paardenpaspoort hebben. Dit paspoort is geldig in de hele EU. Na aankomst registreert u het paardenpaspoort bij de paspoort uitgevende instantie (ppi) in Nederland.

Importcontrole door de NVWA

Wij controleren of de geïmporteerde dieren voldoen aan de gestelde EU-eisen voor verplaatsing. Dit doen we via steekproeven. De controles doen we op de plaats van bestemming, daarom heten we ook wel bestemmingscontroles.

Gaan de paarden naar een slachthuis? Daar controleren we altijd of is voldaan aan de gestelde EU-eisen en of de dieren nog geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Import uit niet EU-land

Landen buiten de Europese Unie (EU) worden ook wel ‘derde landen’ genoemd. Bij import uit een derde land moet u beschikken over een gezondheidscertificaat waarin staat dat het dier gekeurd is en gezond is verklaard. Het diergezondheidscertificaat vraagt u aan in het land waaruit het paard naar Nederland reist.

De eisen die Nederland stelt aan dieren van buiten de EU, kunnen per derde land verschillen. Bijvoorbeeld omdat er in een land bepaalde dierziektes voorkomen of omdat er anders met diergeneesmiddelen wordt omgegaan. Daarom kan het per land verschillen welk importcertificaat u nodig heeft.

Aan welke importeisen moet ik voldoen?

Via de internetapplicatie Import Veterinair Online (IVO) kunt u zien aan welke eisen de paarden moeten voldoen. Ook krijgt u een model van het importcertificaat dat u nodig heeft. Vanuit sommige landen is import helemaal niet mogelijk. IVO is gemaakt door de Douane en de NVWA, en biedt actuele informatie.

Controle door de NVWA

Wij controleren onder meer of u de juiste documenten heeft. De controles (ook wel importkeuringen) vinden plaats aan de grens of bij de haven of luchthaven, en voeren we uit in samenwerking met de Douane.

Meer informatie over import

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Import dieren en producten van dierlijke oorsprong | NVWA.

Na binnenkomst: paspoort en paard registreren

Neem binnen 30 dagen na de invoer contact op met de uitgevende instantie (ppi). Deze kan het paardenpaspoort registreren of een nieuw paspoort aanmaken. Blijft het paard langer dan 30 dagen in Nederland? Zorg er dan voor dat het paard wordt geregistreerd op de verblijfslocatie (UBN).