Apriona-boktorren

Apriona-boktorren komen voor in Azië. De larven boren gangen in de stam, takken en oppervlakkige wortels van veel soorten houtige gewassen, waardoor takken of zelfs hele bomen afsterven. De gangen, en vaak ook schimmels die hierdoor de boom binnenkomen, verminderen sterk de waarde van het hout van deze bomen. De ontwikkeling van ei tot adult kan meerdere jaren duren.

Kever van Apriona rugicollis
Beeld: ©C Magellanes 2011, EPPO
Kever van Apriona rugicollis

Quarantainestatus

Per 11 april 2022 hebben 3 Apriona-soorten de EU-quarantainestatus. Dit zijn:

 • Apriona germari
 • Apriona rugicollis
 • Apriona cinerea

Extra eisen bij import waardplanten uit Azië

Vanaf 11 april 2022 gelden extra eisen voor import uit Azië van waardplanten van de 3 bovenstaande Apriona-soorten. De eisen gelden zowel voor planten bestemd voor opplant, als voor hout en houtproducten.

De soorten hebben een verschillende verspreiding en verschillende waardplanten.

Let op: een deel van deze planten valt onder het tijdelijke importverbod van de 'High risk plants'. U mag deze planten, indien bestemd voor opplant, alleen invoeren als er een officiële uitzondering voor is. Zie hiervoor regel 7 van het Register Invoerverboden bij import in de EU.

Apriona germari

Landen waar Apriona germari voorkomt zijn onder andere China en Zuid-Korea.

Apriona rugicollis

Landen waar Apriona rugicollis voorkomt zijn onder andere China, Japan en Zuid-Korea.

Apriona cinerea

Landen waar Apriona cinerea voorkomt zijn India en Pakistan.

Eisen voor planten bestemd voor opplant

De eisen gelden voor planten bestemd voor opplant, maar niet voor planten in weefselcultuur, pollen en zaad.

Als u planten uit de lijst hierboven naar de EU wilt invoeren, moet het exporterende land voor iedere Apriona-soort afzonderlijk verklaren dat is voldaan aan een van de onderstaande eisen:

 • De stam is minder dan 1 cm in doorsnee gemeten aan de voet van de stam.
 • De planten komen uit een land waar de betreffende Apriona-soort niet voorkomt.
 • De planten komen uit een gebied waar betreffende Apriona-soort niet voorkomt, en dat gebied is vermeld op het fytosanitaire certificaat.
 • De planten zijn hun hele leven of minimaal de laatste 2 jaar vóór export geteeld in een productieplaats, die voldoet aan alle onderstaande eisen:
  • is vrij bevonden van betreffende Apriona-soort op grond van minimaal 2 officiële inspecties per jaar
  • heeft rondom een bufferzone van 2 km die vrij is bevonden van betreffende Apriona-soort op grond van een officiële jaarlijkse survey
  • er is preventieve gewasbescherming toegepast tegen betreffende Apriona-soort
  • de planten zijn voor export geïnspecteerd, zonodig met destructieve monstername.
 • De planten zijn hun hele leven of minimaal de laatste 2 jaar vóór export geteeld in een productielocatie, die voldoet aan alle onderstaande eisen:
  • is dusdanig afgesloten, dat betreffende Apriona-soort niet binnen kan komen
  • de planten zijn voor export geïnspecteerd, zonodig met destructieve monstername.

U kunt de exacte eisen vinden in het Register Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit. De officiële tekst vindt u in Annex VII van Verordening (EU) 2019/2072, punt 32.2 tot en met 32.4. Dit document is in meerdere talen beschikbaar.

Eisen voor hout en houtproducten

Als u hout of houtproducten (met uitzondering van verpakkingshout) uit de lijst hierboven naar de EU wilt invoeren, moet het exporterende land voor iedere Apriona-soort afzonderlijk verklaren dat is voldaan aan een van de onderstaande eisen:

 • Het hout komt uit een land waar betreffende Apriona-soort niet voorkomt.
 • Het hout komt uit een gebied waar betreffende Apriona-soort niet voorkomt, en dat gebied is vermeld op het fytosanitaire certificaat.
 • Het hout heeft een hittebehandeling ondergaan conform de vereisten (zie de officiële tekst in onderstaande link).
 • Het hout heeft een bestraling ondergaan conform de vereisten (zie de officiële tekst in onderstaande link).
 • De doorsnee van het hout is nergens meer dan 20 cm, is vrij van schors, en heeft een begassing met sulfurylfluoride ondergaan.

De officiële tekst vindt u in Annex VII van Verordening (EU) 2019/2072, punt 103 tot en met 108. Dit document is in meerdere talen beschikbaar.

Bijschrijvingen import

De autoriteiten van het exporterend land moeten op het fytosanitaire certificaat verklaren aan welke optie is voldaan. Dit moet dus voor ieder van de 3 Apriona-soorten afzonderlijk worden gedaan.

Voor planten voor opplant kunt u de exacte eisen vinden in het Register Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit. De officiële tekst vindt u in Verordening (EU) 2019/2072, bijlage VII: voor planten voor opplant punt 32.2 tot en met 32.4 en voor hout en houtproducten punt 103 tot en met 108. Dit document is in meerdere talen beschikbaar.

Maatregelen bij vondst van Apriona

Als wij in een importzending een van de 3 quarantaine Apriona-soorten aantreffen mag uw zending de EU niet in. Dit geldt voor alle zendingen met plantaardig materiaal, inclusief hout, houtproducten en verpakkingshout.

Maatregelen bij vondst in Nederland

Bij een vondst van een van de 3 quarantaine Apriona-soorten in Nederland nemen we maatregelen om de boktor uit te roeien. Dit geldt zowel voor vondsten bij bedrijven, als in de groene ruimte en bij particulieren.

Wij gaan na waar de besmetting vandaan is gekomen, en of er besmet materiaal is verhandeld. Daarbij bezoeken wij zonodig ook (andere) bedrijven en locaties in Nederland. Ook onderzoeken wij in de omgeving of de boktorren zich verder verspreid hebben. We bekijken daarvoor planten, en eventueel hout, bij zowel bedrijven en particulieren, als in de groene ruimte. De maatregelen die nodig zijn om de boktor uit te roeien hangen af van de resultaten van dit onderzoek.

Aangetroffen vondsten in Nederland

We treffen met enige regelmaat Apriona aan in verpakkingshout en incidenteel bij import van planten. Ook zijn er incidentele vondsten van Apriona in Nederland. Dit betrof steeds een van de soorten die per 11 april 2022 de EU-quarantainestatus hebben; deze vondsten zijn uitgeroeid.

Hoe herkent u Apriona-boktorren?

Hoe de 3 quarantaine Apriona-soorten eruit zien, leest u in de pdf Apriona herkennen. U vindt daar ook informatie over de symptomen die wijzen op mogelijke aanwezigheid van deze Apriona-boktorren in het gewas of in hout.

Meld een vermoeden van Apriona

Vermoedt u dat ergens in Nederland Apriona aanwezig is? Bijvoorbeeld op een bedrijf? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.