Regelgeving bestrijden bacterievuur in bufferzones

Bacterievuur wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. In de Europese Plantgezondheidsverordening en bijbehorende Uitvoeringsverordening is bacterievuur een zogenoemde RNQP (Regulated Non Quarantaine Pest). In de Nederlandse regelgeving is de bestrijding geregeld in de Regeling Plantgezondheid.

Links wet- en regelgeving bacterievuur

Meer over RNQP's leest u bij Q-organismen.

Regels bufferzones

In de EU zijn volgens Europese wet gebieden aangewezen (Protected Zones ofwel PZ) die nog vrij zijn van bacterievuur. Omdat in Nederland bacterievuur voorkomt, mogen planten die gevoelig zijn voor bacterievuur (waardplanten) niet zomaar verhandeld worden naar deze gebieden. Om handel van gevoelige planten mogelijk te houden zijn er bufferzones ingesteld in Nederland.

Binnen de bufferzones spoort de keuringsdienst Naktuinbouw namens de NVWA aantastingen van bacterievuur op en laat aangetaste planten direct verwijderen op kosten van de grondeigenaar.

Waar de bufferzones zijn staat in Bijlage 2 van de Regeling Plantgezondheid. In die regeling ziet u ook welke gebieden zijn aangewezen als uitzonderingsgebied binnen de bufferzones, omdat de meidoorn daar een landschappelijk bepalende rol speelt.