Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag onttrekken voor de teelt van aardappelen en tomaten.

Deze gebieden vindt u op de kaart met beregeningsverbodsgebieden.

Toelichting op de kaart

De verbodsgebieden zijn roze rood gemarkeerd (zie rechtsboven: 'Legenda'). Navigeer met de muis over de kaart en zoom in op detailniveau met + of – of scroll. Ook kunt u kiezen voor een luchtfoto (rechtsboven: 'Lijst met lagen'). De begrenzingen van de gebieden zijn zodanig ingetekend dat u ziet of watergangen op de grenzen tot het verbodsgebied behoren of daarbuiten vallen. Neem bij twijfel of onduidelijkheid contact op met de NVWA.

De kaart geeft de situatie weer op basis van de bemonsteringen die uitgevoerd zijn tot en met 2017. Een deel van het verbodsgebied in de Wieringermeer is opgeheven per 1 januari 2017.

Op een beperkt aantal plaatsen is de bruinrotbacterie alleen aangetroffen in een hoofdwatergang en niet in de secundaire watergangen. Alleen de hoofdwatergang is gemarkeerd als beregeningsverbodsgebied. Het beregeningsverbod geldt uitsluitend voor het onttrekken van water uit deze hoofdwatergang.

Afbakenen van verbodsgebieden

De NAK voert namens de NVWA ieder jaar een survey uit. Door het onderzoeken van watermonsters wordt bepaald of er sprake is van besmet oppervlaktewater.

Als de bruinrotbacterie in een watermonster is aangetroffen, bakent de NVWA een beregeningsverbodsgebied af. Dat gebeurd in afstemming met het waterschap. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met stroomgebieden. In enkele gevallen is ruime afbakening nodig. De grens van een verbodsgebied kan dan dwars door een stroomgebied heen lopen. Afbakening vindt dan plaats op basis van de afstand tot het monsterpunt waar besmetting is aangetoond.