Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater

Er zijn gebieden in Nederland van waaruit u in verband met de bruinrotbacterie geen oppervlaktewater mag gebruiken voor de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen en tomaten.

De kaart toont de beregeningsverbodsgebieden, zoals die nu gelden. Ten opzichte van 2023 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

Nieuwe gebieden

 • Een nieuw gebied in Twente, tussen Goor, Lochem en Hengevelde
 • Een nieuw gebied in Friesland, nabij Wons.

Gewijzigde gebieden

 • Een inkrimping ten westen van Emmen
 • Vier uitbreidingen ten oosten van Gouda: nabij Bodegraven, Hekendorp, Lopik en Berkenwoude
 • Een uitbreiding van de Zuid-Willemsvaart bij Helmond
 • Een uitbreiding van de Purmerringvaart bij Purmerend
 • Een uitbreiding nabij Sneek.

Let op: voor pootaardappelen (NAK-, ATR- en TBM-pootgoed) geldt in heel Nederland een verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt.

Toelichting kaart

 • De verbodsgebieden zijn roze-rood gemarkeerd (zie rechtsboven: 'Legenda').
 • Navigeer met de muis over de kaart en zoom in op detailniveau met + of – of scroll.
 • U kunt kiezen voor een luchtfoto (rechtsboven: 'Lijst met lagen').
 • De begrenzingen van de gebieden zijn zodanig ingetekend dat u ziet of watergangen op de grenzen tot het verbodsgebied behoren of daarbuiten vallen. Het verbod heeft betrekking op de plek waar u water onttrekt en niet op de ligging van het perceel waar u het water gebruikt.
 • Op een aantal plaatsen is de bruinrotbacterie alleen aangetroffen in een hoofdwatergang en niet in de secundaire watergangen. Alleen de hoofdwatergang is gemarkeerd als beregeningsverbodsgebied. Het beregeningsverbod geldt uitsluitend voor het water uit deze hoofdwatergang.
 • Neem bij twijfel of onduidelijkheid contact op met de NVWA.

Afbakenen en actualisatie van verbodsgebieden

De NVWA laat jaarlijks een survey uitvoeren door de NAK om te kunnen bepalen of de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater. Hierbij worden op vooraf vastgestelde locaties watermonsters genomen en onderzocht. Deze locaties bevinden zich binnen dan wel buiten de bestaande verbodsgebieden.

In geval de bruinrotbacterie in een watermonster is aangetroffen, bakent de NVWA een gebied af. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van de waterschappen over stroomrichtingen en afwatering. Binnen het gebied geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater ten behoeve van de teelt van aardappelen.

Het ministerie van LNV publiceert jaarlijks aanpassingen aan de beregeningsverbodsgebieden en de NVWA maakt de volledige kaart digitaal toegankelijk op haar website.