Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax

Het maiswortelknobbelaaltje en het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje zijn binnen de Europese Unie quarantaine organismen. Daarom neemt de NVWA maatregelen als zij deze aaltjes aantreft in plantmateriaal dat bestemd is om elders uitgeplant te worden.

Quarantaine organismen

Wat betekent het dat deze aaltjes quarantaine organismen zijn? Dat betekent dat introductie en verspreiding in de EU voorkomen moeten worden. Een vondst resulteert in het aanwijzen van een gebied waar maatregelen van toepassing zijn die gericht zijn op deze aaltjes.

DeĀ  wetenschappelijke naam voor het maiswortelknobbelaaltje is Meloidogyne chitwoodi. En die voor het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje is Meloidogyne fallax.

Op de website Kennisakker vindt u meer informatie over de maiswortelknobbelaaltjes.