Opnieuw kleiner gebied met gebruiksverbod oppervlaktewater

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de gebieden waar een zogenoemd beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater, recent opnieuw in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek naar de aanwezigheid van de bruinrotbacterie wordt de omvang van de verbodsgebieden vanaf morgen, 19 juni 2021, met ruim 21% gereduceerd. Ook in 2019 en 2020 zijn de gebieden verkleind. In verbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor aardappelen, omdat ze besmet kunnen worden met de bruinrotbacterie. Het verbod geldt landelijk in de teelt van pootaardappelen.

Aardappelen

De opgeheven gebieden liggen verspreid over Nederland. Een digitale kaart en meer informatie over bruinrot vindt u op de website van de NVWA.

Lopend onderzoek

Sinds medio jaren ‘90 worden gebieden afgebakend waarin het gebruik van oppervlaktewater (bijv. voor beregening en bespuiting) van aardappelen verboden is. Dit gebeurt vanwege de aanwezigheid van de bacterie Ralstonia solanacearum. Deze bacterie veroorzaakt bruinrot in aardappelen. Bij nieuwe vondsten worden dit soort gebieden uitgebreid, maar na onderzoek kunnen ze ook verkleind of opgeheven worden.
In 2016 is de NVWA gestart met het opnieuw in kaart brengen van de aanwezigheid van de bruinrotbacterie binnen de bestaande verbodsgebieden. Op basis van de onderzoeksresultaten van 2016-2019 en informatie over stroomgebieden van de waterschappen, heeft de NVWA in 2019 en 2020 gebieden opnieuw afgebakend. Dat heeft geleid tot een verkleining van ruim 11% in 2019 en bijna 12% in 2020. Voortschrijdend onderzoek sindsdien heeft geleid tot de huidige aanpassing voor 2021. Het onderzoek loopt nog tot en met dit jaar.

Toezicht per helikopter

De zogenoemde "beregeningsverbodsgebieden" gelden voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. De inkrimping betekent dan ook dat in de (delen van) gebieden waarin het verbod is opgeheven, de consumptie- en zetmeelaardappelteelt (weer) beregend en bespoten mag worden met oppervlaktewater. De NVWA houdt toezicht met behulp van helikoptervluchten. Bij overtreding van het verbod volgt een uitgebreid onderzoek en volgt eventueel strafrechtelijke sanctionering.

Waterschappen

Ook waterschappen kunnen beregeningsverboden afkondigen voor oppervlakte- en eventueel bronwater. In gebieden die niet (meer) door de NVWA zijn afgebakend vanwege bruinrot, is gebruik van het water verboden.

Pootgoedteelt

Voor NAK-pootgoedteelt, ATR- en TBM-vermeerdering geldt landelijk een beregeningsverbod met oppervlaktewater en daaraan wordt niet getornd. Het is zeer belangrijk dat deze teelten op geen enkele wijze in contact komen met oppervlaktewater. Bij overtreding van het verbod, mogen de aardappelen niet meer als pootaardappelen worden gebruikt of in het verkeer worden gebracht. Om die reden dienen telers goed te letten op de afstelling van beregeningsapparatuur op belendende (gewas)percelen, zodat overwaaien en overstroming wordt voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).