Quarantainestatus niet-Europese schorskevers

Alle niet-Europese schorskevers (Scolytinae) hebben sinds 14 december 2019 de EU quarantainestatus. Het betreft ongeveer 5.000 soorten.

Uitgangspunt in deze wetgeving is dat een organisme alleen een quarantainestatus krijgt als het voldoet aan 5 criteria:

  • Het organisme is taxonomisch goed te onderscheiden
  • Het organisme komt niet (breed) voor in de EU
  • Het organisme kan zich in de hele EU of een deel ervan permanent vestigen: het klimaat is geschikt en er zijn waardplanten aanwezig.
  • Het organisme veroorzaakt bij vestiging naar verwachting onacceptabele schade, hetzij economisch, hetzij in de groene ruimte of op sociaal vlak.
  • Er zijn maatregelen mogelijk waarmee de introductie en/of verdere verspreiding van het organisme in de EU voorkomen kan worden.

Voor de niet-Europese schorskevers is deze beoordeling nog niet afgerond. EFSA (de European Food Safety Authority) voert deze momenteel uit. De huidige regelgeving voor de schorskevers, met een quarantaine-status voor alle niet-Europese soorten, geldt naar verwachting zeker tot 2025.

De quarantainestatus houdt in dat wij maatregelen opleggen bij de vondst van een niet-Europese schorskever bij import of op een bedrijf.