Regelgeving wratziekte

De schimmel Synchytrium endobioticum is vermeld als schadelijk organisme in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2072.

Een schadelijk organisme wordt ook wel ‘quarantaine organisme’ genoemd en dat betekent dat de introductie en verspreiding van het organisme moet worden voorkomen. De partijen waarvan is aangetoond dat deze besmet zijn, moeten worden vernietigd.

Naast de vermelding van deze schimmel als quarantaine organisme worden er in het Uitvoeringsbesluit ook eisen gesteld aan de teelt van aardappelen met betrekking tot wratziekte en een aantal andere schadelijke organismen.

In item 5 van bijlage VIII van Uitvoeringsbesluit EU/2019/2072 zijn eisen geformuleerd die van toepassing zijn bij de teelt en in het verkeer brengen van aardappelen in de Europese Unie.

Voor het in het verkeer brengen van zowel poot- als consumptieaardappelen geldt de eis dat aan de ‘communautaire eisen inzake de bestrijding van Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival' is voldaan. Ook voor de teelt van andere planten (voortkwekingsmateriaal) geldt dat de productieplaats vrij moet zijn van wratziekte.

Voldoen aan de ‘communautaire voorschriften’ betekent dat aan de EU bestrijdingsrichtlijn voor wratziekte 69/464/EEG moet zijn voldaan.

Gebieden waar teeltvoorschriften en/of beperkingen voor de teelt van aardappelen van toepassing zijn vielen voorheen onder de regelgeving (‘Teeltvoorschriften’) van het Productschap Akkerbouw (verordening wratziekte 2008) Sinds het opheffen van de productschappen is deze regelgeving opgenomen in de Regeling bestrijding schadelijke organismen. Op de pagina Teeltvoorschriften Akkerbouw en Tuinbouw – wratziekte vindt u het volledige dossier.