Informatie voor dierenartspraktijken over reizen met honden en katten

Gaat een eigenaar van een hond of kat met het dier naar het buitenland? Of komt een hond of kat vanuit het buitenland naar Nederland? Lees hier waar u als dierenarts of assistent op moet letten en welk advies u kunt geven.

De hond of kat gaat mee op vakantie naar een land buiten de EU

Reist het dier naar een land buiten de Europese Unie (EU) en weer terug? Let dan op het volgende.

Check of het dier naar een land met een hoog risico op rabiës reist

Er zijn 3 manieren om te controleren of het een hoog- of laag-risicoland is:

 1. Op deze EU-website staat een lijst met landen buiten de EU met een laag risico op rabiës. Staat het land er niet bij? Dan is het een land met een hoog risico op rabiës.
 2. Check in onze regelhulp of het dier vanuit een hoog-risicoland reist. Krijg u vragen over een bloedtest, dan is het geselecteerde land een hoog-risicoland.
 3. Voer de gegevens over het dier en het land in Import Veterinair Online (IVO) in. Krijgt u informatie over de bloedtest? Dan gaat het om een hoog-risicoland. Bekijk dit voorbeeld uit IVO van een hond die vanuit Turkije reist.

Hoog-risicoland? Doe de bloedtest voor vertrek uit Nederland

Reist de hond of kat naar een land met een hoog risico op rabiës? Adviseer om de bloedtest (titerbepaling) in Nederland te doen, voor vertrek naar het buitenland. Laat de eigenaar de bloedafname in het hoog-risicoland doen? Dan kan het dier pas vanaf 3 maanden na de bloedafname naar de EU reizen. Dit is niet nodig als de bloedafname van te voren in de EU is uitgevoerd. De bloedtest is levenslang geldig als het dier steeds op tijd een nieuwe rabiësvaccinatie krijgt.

Zorg dat de rabiësvaccinatie nog geldig is in het buitenland

De eigenaar van de hond of kat moet ervoor zorgen dat de rabiësvaccinatie nog geldig is in het buitenland. Heeft het dier toch een nieuwe vaccinatie nodig in het land buiten de EU? Dan is voor de terugreis een gezondheidscertificaat verplicht en kan het dier niet meer op een EU-dierenpaspoort terugreizen. Dit gezondheidscertificaat wordt afgegeven door de overheid in het land waar het dier de vaccinatie krijgt. Een dierenarts buiten de EU mag geen rabiësvaccinaties in het EU-dierenpaspoort bijschrijven. Ook een dierenarts op de Nederlandse Antillen mag dit niet.

Lees meer over heen en terug reizen naar het buitenland met een hond of kat.

De hond of kat reist vanuit een land buiten de EU naar Nederland

Komt er een hond of kat van buiten de EU naar Nederland? Dan moet de eigenaar de juiste documenten hebben. Welke documenten verplicht zijn, hangt ervan af of het om een commerciële of niet-commerciële reis gaat.

De reis van het dier is een commerciële reis

Dan gelden onder andere de volgende eisen:

 • De eigenaar moet een gezondheidscertificaat voor commerciële reizen hebben, afgegeven door de overheid van het land waar het dier vandaan komt. De eigenaar moet een kopie kunnen laten zien. De kopie moet gewaarmerkt zijn door de overheid van het EU-land waar het dier de EU is binnengekomen. In Nederland is dat de NVWA.
 • De eigenaar moet het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) hebben. In het Engels heet dit CHED. Het GGB of CHED is afgegeven door de overheid van het EU-land waar het dier de EU is binnengekomen en gecontroleerd. Die overheid heeft het GGB getekend en gestempeld. Ook moet op dit document staan of bij de controle van het dier alles in orde was.
 • Het dier moet via een grenscontrolepost de EU zijn binnengekomen. In Nederland is dit alleen Schiphol (het KLM dierenhotel of Schiphol Animal Centre).
 • Een hond of kat uit een land met een hoog risico op rabiës moet minimaal 7 maanden oud zijn.
 • Een hond of kat uit een land met een laag risico op rabiës moet minimaal 15 weken oud zijn.

De reis van het dier is een niet-commerciële reis

Dan gelden onder andere de volgende eisen:

 • De eigenaar moet een origineel gezondheidscertificaat hebben. Dit gezondheidscertificaat is afgegeven en getekend door de overheid van het land buiten de EU.
 • Het certificaat wordt ondertekend en gestempeld in het land waar het dier de EU binnenkomt, als bij de controle blijkt dat alles goed is. Deze check wordt door de douane of door een bevoegde overheidsinstantie gedaan.
 • De eigenaar moet een eigendomsverklaring hebben.
 • Een hond of kat uit een land met een hoog risico op rabiës moet minimaal 7 maanden oud zijn.
 • Een hond of kat uit een land met een laag risico op rabiës moet minimaal 15 weken oud zijn.

Welke gegevens van het certificaat kan ik overnemen in het EU-dierenpaspoort?

Heeft de eigenaar aan alle eisen voldaan? Dan mag u de gegevens van het certificaat die u niet zelf kunt controleren of uitvoeren overnemen in het EU-dierenpaspoort. Zoals de datum waarop de chip is geplaatst en de datum van de rabiësvaccinatie. Vermeld in het dierenpaspoort in de rubriek 'Overig' dat u de gegevens heeft overgenomen. Noteer ook het certificaatnummer en de datum. De eigenaar moet dit certificaat bij het paspoort bewaren.

Lees meer over reizen met een hond of kat vanuit een land buiten de EU.

De hond of kat reist binnen de EU

Als een hond of kat binnen de EU reist, gelden de volgende eisen:

 • Het dier moet een EU-dierenpaspoort hebben
 • Het dier moet een chip hebben.
 • Het dier moet een rabiësvaccinatie hebben. Deze moet minimaal 21 dagen voor de reis zijn gegeven. Het dier moet minimaal 12 weken oud zijn als het de vaccinatie krijgt.
 • Bij een commerciële reis moet de eigenaar ook een certificaat kunnen tonen dat is aangemaakt in het systeem TRACES.

Lees meer over reizen met een hond of kat binnen de EU.

Heeft u twijfels of vragen?

Heeft u twijfels of vragen, bijvoorbeeld over het gezondheidscertificaat? Neem contact met ons op. Vermoedt u dat het om illegale import gaat? Doe een melding.