Regels voor verkoop alcohol

Vanaf 1 juli 2021 verandert de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Er gelden strengere regels voor uw verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Wij controleren of u de regels naleeft. Zo dragen we samen bij aan verantwoordelijke drankverkoop en vermindering van problematisch alcoholgebruik.

Wij houden toezicht en handhaven

Wij controleren of u de regels naleeft, onder andere op basis van meldingen. Bij overtreding van de regels volgt een maatregel. Afhankelijk van ernst en herhaling van de overtreding volgt een waarschuwing of een boete. De hoogte van de boete vindt u in de bijlage van het Alcoholbesluit.