Regels voor verkoop alcohol

Sinds 1 juli 2021 is de Alcoholwet van kracht. Deze vervangt de vroegere Drank- en Horecawet. In de Alcoholwet staan regels voor de verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Wij controleren of u als verkoper de regels naleeft. Zo dragen we samen bij aan verantwoordelijke drankverkoop en vermindering van problematisch alcoholgebruik.

Wij houden toezicht en handhaven

Wij controleren of u de regels naleeft, onder andere op basis van meldingen. Bij overtreding van de regels volgt een maatregel. Afhankelijk van ernst en herhaling van de overtreding volgt een waarschuwing of een boete. Dit staat in het specifiek interventiebeleid alcohol. De hoogte van de boete vindt u in de bijlage van het Alcoholbesluit.

Melding doen

Ziet u een hoge korting (meer dan 25%) op alcoholhoudende dranken in de retail? Of heeft u een klacht over een online verkooppunt van alcoholhoudende dranken? Dan kunt u bij ons een melding doen.