Importeren runderen

Wilt u dieren importeren? En haalt u dieren uit een land buiten de EU (uit een zogeheten derde land)? Dan controleert de NVWA aan grens, haven of luchthaven of alle papieren in orde zijn.

Registreren runderen bij RVO

Heeft u runderen geïmporteerd? U moet dan binnen 3 werkdagen de runderen registreren in het I&R-systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Import uit een EU-land

Haalt u dieren uit een land binnen de EU? Dan moet er een EU-gezondheidscertificaat bij de zending zitten van de autoriteiten van dat land. Hiermee controleert de NVWA of de dieren aan de EU-eisen voldoen.

De NVWA controleert steekproefsgewijs op de plek waar de dieren aankomen. Is de bestemming een slachthuis? Dan komen we altijd controleren.

Import Veterinair Online

Bedrijven die snel willen weten of import mogelijk is, kijken in de internetapplicatie IVO. Daar ziet u of import mogelijk is en aan welke eisen de import van runderen moet voldoen.

Intensievere controles bij dierziekten

We controleren intensiever na uitbraken van besmettelijke dierziekten in een van de EU-lidstaten. Of als er een partij vervuilde voedingsmiddelen is gevonden. Dit kan leiden tot een importverbod.