NVWA vindt medicijnresten in rundvlees met nieuwe opsporingstechniek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft te hoge concentraties van (verboden) medicijnresten aangetroffen in vlees van runderen. Het gaat om beperkte overschrijdingen van ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. De overschrijdingen kwamen aan het licht in een onderzoeksproject met een innovatieve detectiemethode. Hoewel er een minimaal risico is voor de volksgezondheid, handhaaft de NVWA strikt. Daarom wordt het nog aanwezige vlees in de keten van de markt gehaald.

NVWA inspecteur controleert rundvlees
Beeld: ©NVWA

Van de in totaal 240 genomen proefmonsters bleken er bijna 50 sporen te bevatten van ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. Bij de meeste gaat het om zeer lage doseringen, die verschillende oorzaken kunnen hebben. Bijvoorbeeld door opname via voer waarin het van nature kan voorkomen of via eerder medicijngebruik. Bij een aantal dieren is er een vermoeden van recente toediening. De aanwezigheid van de middelen is op dit moment herleid naar een tiental dieren. Deze hadden óf een overschrijding van de maximale residu limiet (MRL) op pijnstillers en/of een positief monster op antibiotica óf een ontstekingsremmer die niet bij runderen gebruikt mag worden.

Rundvlees uit de handel nemen

Vanwege de aangetroffen verboden middelen heeft de NVWA opdracht gegeven om nog aanwezig vlees in de keten terug te halen. Dit is namelijk een overtreding van de voedselveiligheidsregels (volgens Europese verordening 2019/2090). Het gaat om dieren die zijn geslacht in januari 2022. De producent is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zijn producten en het terughalen ervan. De NVWA zal daar op toezien. Tegelijk is de NVWA gisteren onderzoek gestart naar de herkomstbedrijven van de dieren, het transport en de verstrekte voedselketeninformatie.

Innovatieve pilot

De NVWA benadrukt dat het bij het nieuwe detectiesysteem gaat om een innovatieve pilot, waarmee wordt bijgedragen aan de professionalisering van de sector. Het gaat om een methode om op voedselveiligheid te keuren met behulp van biomarkers. Dit zijn signaalstoffen voor de bacteriologische kwaliteit van vlees ter ondersteuning van keuringsbeslissingen.

Nader onderzoek

De NVWA doet nader onderzoek en kijkt daarbij onder meer of er mogelijk sprake is van opzet. Dit gebeurt onder andere met inspecties bij de betrokken veehouders, handelaren en transporteurs. Dat onderzoek loopt. De NVWA gaat door met de ontwikkeling en innovaties op gebied van nieuwe detectiemethoden om de controle op voedselkwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.