Eisen trampolines

De wettelijke eisen waaraan trampolines moeten voldoen hangen af van de gebruikssituatie. Bij het spelen met of op trampolines bestaan altijd risico’s die inherent zijn aan het gebruik. Op deze pagina leest u de eisen per situatie

Risico bij het spelen met of op trampolines bestaat onder andere het risico op spierletsel, gewrichtsletsel, kneuzing of botbreuk. Bijvoorbeeld een verzwikte enkel als gevolg van het verkeerd neerkomen na een sprong. Risico’s door een onveilige trampoline, bijvoorbeeld bij het neerkomen op niet-afgedekte veren of frame, kunnen worden voorkomen.

Wettelijke eisen trampolines per gebruikssituatie

  • Trampolines als speeltoestel gebruikt in trampolinehallen moeten voldoen aan de eisen voor een speeltoestel. Een certificaat van goedkeuring afgegeven door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) is verplicht.
  • Trampolines gebruikt in een speelomgeving of nabij speeltoestellen moeten voldoen aan de eisen voor een speeltoestel. Een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI is verplicht.
  • Trampolines gebruikt als sporttoestel in een trampolinehal moeten voldoen aan de algemene productveiligheidseisen, zoals gesteld in de Warenwet. Voor deze toestellen is een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI geen verplichting.
  • Trampolines die gebruikt worden in de particuliere sfeer moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen voor speelgoed.
  • Trampolines met een elektrische aanspanner en beschikbaar voor publiek gebruik (bijvoorbeeld op kermissen, braderieën en festivals) moeten voldoen aan de eisen voor attractietoestellen. Ook in dit geval is een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI verplicht.

Adequaat gebruikstoezicht

Een exploitant is wettelijk verplicht adequaat gebruikstoezicht te houden. Ouders en verzorgers kunnen zelf ook bijdragen aan veilig spelen door toezicht op hun kind of kinderen tijdens het gebruik te houden. Tot slot moeten gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorschriften van de exploitant.

Ouders en begeleiders: let op bij trampolines

  • Houdt de verhuurder, huurder of exploitant toezicht als er kinderen op spelen (of is iemand anders daarvoor aangewezen)?
  • Wordt het maximum aantal kinderen per trampoline niet overschreden?
  • Liggen er valdempende matten rond de trampoline, zodat kinderen niet op een harde ondergrond kunnen vallen?
  • Hebben kinderen uitleg gekregen over gebruik en gedrag op de trampoline?