Regels trampolines

De wettelijke eisen waaraan trampolines moeten voldoen hangen af van de gebruikssituatie. Bij het spelen met of op trampolines bestaan altijd risico’s die inherent zijn aan het gebruik. Op deze pagina leest u de eisen per situatie

Risico bij het spelen met of op trampolines bestaat onder andere het risico op spierletsel, gewrichtsletsel, kneuzing of botbreuk. Bijvoorbeeld een verzwikte enkel als gevolg van het verkeerd neerkomen na een sprong. Risico’s door een onveilige trampoline, bijvoorbeeld bij het neerkomen op niet-afgedekte veren of frame, kunnen worden voorkomen.

Wettelijke eisen trampolines per gebruikssituatie

  • Als speeltoestel in trampolinehallen. Trampolines als speeltoestel gebruikt in trampolinehallen moeten voldoen aan de eisen voor een speeltoestel. Een certificaat van goedkeuring afgegeven door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) is verplicht.
  • In een speelomgeving (naast of nabij speeltoestellen). Trampolines gebruikt in een speelomgeving of nabij speeltoestellen moeten voldoen aan de eisen voor een speeltoestel. Een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI is verplicht.
  • Als sporttoestel in een trampolinehal. Trampolines gebruikt als sporttoestel in een trampolinehal moeten voldoen aan de algemene productveiligheidseisen, zoals gesteld in de Warenwet. Voor deze toestellen is een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI geen verplichting.
  • Bij gebruik in particuliere sfeer (thuisgebruik). Trampolines die gebruikt worden in de particuliere sfeer moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen voor speelgoed.
  • Met een elektrische aanspanner, en beschikbaar voor publiek gebruik (bijvoorbeeld op kermissen, braderieën en festivals). Dan moeten deze voldoen aan de eisen voor attractietoestellen. Ook in dit geval is een certificaat van goedkeuring afgegeven door een AKI verplicht.

Adequaat gebruikstoezicht

Een exploitant is wettelijk ver plicht adequaat gebruikstoezicht te houden. Ouders en verzorgers kunnen zelf ook bijdragen aan veilig spelen door toezicht op hun kind of kinderen tijdens het gebruik te houden.

Tot slot moeten gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorschriften van de exploitant.