Leeftijdgrens bij verkoop van tabak en rookwaren

Verkoopt u vapes, sigaretten of andere rookwaren? Dan heeft u te maken met een leeftijdsgrens. U mag deze producten alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder. De NVWA controleert of verkopers zich aan de regels voor de leeftijdgrens houden.

Leeftijdsgrens voor rookwaren

U  mag tabaksproducten en aanverwante producten alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder. Het is verboden om deze producten te verkopen aan personen die jonger zijn.

Verkoopt u toch aan iemand die jonger is? Dan bent u in overtreding en kunt u een boete krijgen. Voor de koper geldt dat niet. In de wet is namelijk geen leeftijdsgrens opgenomen voor het gebruik.

Controleer de leeftijd van uw klant

Bij de verkoop moet u vaststellen of de koper inderdaad 18 jaar of ouder is. Dit kan met een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. En niet met pasjes als een OV-chipkaart, een schoolpas of een studentenpas. Dat zijn geen geldige identiteitsbewijzen.

Alleen als de koper duidelijk ouder is dan 18 jaar hoeft u de leeftijd niet vast te stellen.

Geef aan dat er een leeftijdgrens is

In uw verkoopruimte moet u aangeven dat de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop 18 jaar is. Zorg ervoor dat deze melding duidelijk zichtbaar en goed leesbaar is.

Meerderjarige klant die voor een minderjarige koopt? Werk er niet aan mee

Koopt uw klant sigaretten of andere rookwaren voor iemand die jonger dan 18 jaar is? Bijvoorbeeld een klant van 18 die vapes koopt voor een vriend van 17? Dan is sprake van wederverstrekking. Ook dit is niet toegestaan! U mag dan niet verkopen aan deze persoon.

Zo houden wij toezicht op de leeftijdgrens

De NVWA controleert of verkopers zich aan de leeftijdgrens houden. Bij onze controles zetten we regelmatig testkopers in die jonger zijn dan 18 jaar. Onze inspecteur observeert uw werkwijze tijdens een kooppoging door een jonge koper. We kondigen deze controles niet van tevoren aan.

Hoe werkt een controle met een testkoper?

De testkoper is een jongere van 17 jaar. Hij of zij probeert in opdracht van een NVWA-inspecteur een tabaksproduct of aanverwant product te kopen. De inspecteur kijkt of u zich aan de regels houdt. Als u om een ID vraagt, laat de testkoper deze zien.

Na afloop bespreekt de inspecteur de controle met u. Dit gebeurt soms direct, soms op een later moment via de telefoon.

Boetes voor overtreding leeftijdgrens

Is tijdens een inspectie geconstateerd dat u rookwaren heeft verkocht aan een jongere onder de 18 jaar? Dan stelt de inspecteur een rapport van bevindingen op. Hierin staat de overtreding beschreven.

Op basis van het rapport beslist het team Bestuurlijke maatregelen (TBM) van de NVWA over de hoogte van de boete. Deze kan variëren van 1.360 tot  9.000 euro. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van eerdere inspecties. 

Constateren wij binnen 12 maanden 3 overtredingen van de leeftijdgrens bij uw bedrijf? Dan kunnen wij de tabaksverkoop tijdelijk stilleggen. Deze maatregel heet ook wel 3-strikes-out. Meer informatie over de maatregelen leest u in ons interventiebeleid, en dan vooral in het Specifiek interventiebeleid Tabak en rookwaren (IB02-SPEC31)

Meld overtredingen bij ons

Ziet u dat een bedrijf sigaretten, vapes of andere rookwaren verkoopt aan jongeren onder de 18? Meld het dan bij ons!