Teeltvoorschrift aardappelmoeheid

Het voorschrift aardappelteelt moet verspreiding van en besmetting met aardappelmoeheid beheersen, en de export van voortkwekingsmateriaal als bollen, planten en pootaardappelen niet belemmeren.

Algemeen voorschrift is dat in Nederland slechts 1 keer in 3 jaar (1:3) op hetzelfde perceel aardappelen geteeld mogen worden (geen teelt van aardappelen in de 2 voorafgaande jaren). Uitgezonderd: de zetmeelteelt en consumptieaardappelteelt in het Noordoostelijk zandgrondgebied en dalgrondgebied. In gebieden waar veel voortkwekingsmateriaal wordt geteeld geldt een aardappelteeltverbod; dat zijn de zogeheten aardappelteeltverbodsgebieden.

De 2 voorwaarden waaronder 1:1 of 1:2 teelt is toegestaan

Voor de betaling van de aanvraagkosten ontvangt de aanvrager een factuur.

Gebieden waar aardappelteelt verboden is

Gebieden waar de vroegrooiregeling geldt