Teeltvoorschrift goedgekeurd pootgoed

Met dit teeltvoorschrift willen we de verspreiding van ziekten en plagen via pootgoed minimaliseren. Kwalitatief goed pootgoed is een voorwaarde voor een geslaagde aardappelteelt. Op deze pagina vindt u de regels waar u zich aan moet houden.

Algemene regels gebruik pootgoed

 • U mag alleen pootgoed gebruiken dat is goedgekeurd door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK). Of door een andere keuringsdienst.
 • U moet certificaten of een andere schriftelijke verklaring van de keuringsdienst kunnen laten zien. Hiermee toont u aan dat de door u gebruikte pootaardappelen zijn goedgekeurd.
 • Deze documenten moet u minimaal bewaren tot de maand mei, volgend op het jaar waarin u de pootaardappelen voor de aardappelteelt heeft gebruikt.

Uitzonderingen op de regel

Zetmeelaardappelen

Als u zetmeelaardappelen teelt dan mag u ook goedgekeurd pootgoed gebruiken dat door uzelf onder TBM-toezicht 1 keer is vermeerderd. TBM staat voor Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen.

De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

 • De TBM-regeling geldt alleen voor de teelt van zetmeelaardappelrassen die voorkomen op de TBM-lijst goedgekeurd pootgoed.
 • Vermeerdering en teelt is binnen het zetmeelaardappeltelend gebied. Zie de verwijzing in de legenda rechtsboven in de kaart.
 • In een wratziekte-kerngebied mag u alleen rassen telen die ook voldoende resistent zijn tegen wratziekte fysio 18. Deze rassen zijn in de TBM-lijst apart aangegeven.
 • U moet de oogst van de eindteelt verwerken tot aardappelzetmeel.

Consumptieaardappelen

Als u consumptieaardappelen teelt mag u onder voorwaarden ook goedgekeurd pootgoed gebruiken dat door uzelf 1 keer is vermeerderd. Dit is het zogenoemde ATR-pootgoed. ATR staat voor Aardappel Teelt Regeling.

De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

 • U gebruikt het pootgoed alleen op uw eigen bedrijf voor de teelt van consumptieaardappelen.
 • Het pootgoed is eenmalig op uw eigen bedrijf vermeerderd.
 • De vermeerdering van het pootgoed vindt plaats binnen 25 km van uw vestigingsadres.
 • Het gebruik van het pootgoed vindt plaats binnen 50 km van uw vestigingsadres.
 • U mag op uw bedrijf geen regulier NAK-pootgoed telen.

Meer info hierover kunt u vinden op de site van de NAK

Handhaving teeltvoorschrift

De NAK controleert of u zich aan dit teeltvoorschrift houdt. Dat doen ze in opdracht van ons. Als inspecteurs van de NAK een overtreding constateren, dan maken ze een rapport van bevindingen en dragen het over aan ons.

Wij kunnen u dan een bestuurlijke maatregel opleggen. Dat doen we volgens het specifieke interventiebeleid.

Waar vind ik dit in de wet?

Deze informatie is bedoeld als toelichting op het teeltvoorschrift. De tekst van de regeling is leidend. U vindt de volledige voorschriften voor goedgekeurd pootgoed in paragraaf 3.9 Regeling plantgezondheid.

Meer informatie

Voor vragen over de vermeerdering van pootaardappelen onder toezicht van de NAK kunt u contact opnemen met de NAK. Voor vragen over de vermeerdering van pootaardappelen onder toezicht van de Stichting TBM kunt u contact opnemen TBM. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Contactcentrum.