Teeltvoorschrift vergelingsziekte in bieten

Het teeltvoorschrift moet de verspreiding van de vergelingsziekte tegengaan door te voorkomen dat de volgende teelt wordt besmet vanuit zieke bieten (door luizen).

Vergelingsziekte bij bieten kan de opbrengst en de kwaliteit van suikerbieten en voederbieten flink schaden. Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door een virus dat overwintert in bieten die ’s winters worden opgeslagen en worden gebruikt voor vervoedering. Het teeltvoorschrift moet de verspreiding van deze virusziekte tegengaan door te voorkomen dat de volgende teelt wordt besmet vanuit zieke bieten (door luizen).

Het algemene voorschrift is een verbod om in belangrijke teeltgebieden suiker- en voederbieten (of resten daarvan) met bladvorming in voorraad te hebben. In Noord-Nederland geldt dit verbod vanaf 15 april en in Midden-Nederland en Zuid-Nederland vanaf 1 april. De verschillende gebieden zijn weergegeven in de kaart Vergelingsziekte (voorraad).

Daarnaast geldt in bepaalde gebieden een verbod op zaadbietenteelt en in andere gebieden is dit wel toegestaan op voorwaarde dat de bladluizen worden bestreden. De verschillende gebieden zijn opgenomen in de kaart Vergelingsziekte (zaadteelt).

Meer informatie