Tentoonstellingen, markten of beurzen

Tentoonstellen is het verzamelen van levende dieren op tentoonstellingen, markten of beurzen, door hobbyhouders, veehouders en handelaren. Voor deze vorm van verzamelen gelden voor u aangepaste regels.

Andere dieren

Tentoonstellingen en evenementen met de volgende dieren vormen een aparte groep:

  • evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten)
  • hoenderachtigen (bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, fazanten)
  • eendvogels (bijvoorbeeld ganzen en eenden)
  • loopvogels (bijvoorbeeld struisvogels)
  • postduiven

In artikel 8a.1 tot en met 8a.6 van de regeling houders van dieren respectievelijk de artikelen 3.7, 3.8, 4.15 en 4.16 van het besluit houders van dieren zijn de eisen opgenomen die gelden voor tentoonstellingen, beurzen, markten of keuringen van dieren.

Eisen