Tentoonstellingen, markten of beurzen

Tentoonstellen is het verzamelen van levende dieren op tentoonstellingen, markten of beurzen, door hobbyhouders, veehouders en handelaren. Voor deze vorm van verzamelen gelden voor u aangepaste regels.

Houdt rekening met verschillende aanmeldtermijnen.

Andere dieren

Tentoonstellingen en evenementen met de volgende dieren vormen een aparte groep:

  • evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten)
  • hoenderachtigen (bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, fazanten)
  • eendvogels (bijvoorbeeld ganzen en eenden)
  • loopvogels (bijvoorbeeld struisvogels)
  • postduiven

De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's is de basis voor de eisen die hiervoor gelden. In het Besluit houders van dieren staan de regels die gelden voor tentoonstellingen, beurzen of markten van (overige) gezelschapsdieren.