Tentoonstellingen, markten of beurzen

Tentoonstellingen en evenementen met de volgende dieren vormen een aparte groep:

  • evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten);
  • hoenderachtigen (bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, fazanten);
  • eendvogels (bijvoorbeeld ganzen en eenden);
  • loopvogels (bijvoorbeeld struisvogels)
  • postduiven.

De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s vormt de basis voor de eisen die hiervoor gelden. In het Besluit houders van dieren staan de regels die gelden voor tentoonstellingen, beurzen of markten van (overige) gezelschapsdieren.

U moet een tentoonstelling, evenement, markt of beurs vooraf aanmelden bij de NVWA. Houdt u rekening met verschillende aanmeldtermijnen. Gebruik het formulier 'Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen' om de tentoonstelling, beurs of markt aan te melden. De NVWA houdt toezicht op de evenementen.