Registratieplicht varkens belangrijker dan ooit

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) blijft een aandachtspunt voor varkenshouderijen. Uit inspecties van de NVWA blijkt dat meer dan de helft van de eerder gecontroleerde varkenshouders meldingen te laat doorgeven. Deze bedrijven hebben een boete gekregen van 1.500 euro.

Het tijdig melden van verplaatsingen van varkens is van groot belang. Deze dieren moeten bij een dierziekte-uitbraak, zoals Afrikaanse varkenspest, onmiddellijk kunnen worden getraceerd om verdere verspreiding te voorkomen.

varken in stal
Beeld: ©NVWA

Boetes

In 2020 hebben 240 varkenshouders, na een administratieve inspectie door inspecteurs van de NVWA, een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete opgelegd gekregen. In 2022 bleek uit een analyse in het I&R-systeem dat 132 van deze varkenshouders nog steeds hun meldingen te laat doorgeven aan het I&R-systeem. Bij deze 132 houders heeft de NVWA administratieve herinspecties op afstand uitgevoerd. Voor 101 houders is nogmaals een bestuurlijke boete van 1.500 euro uitgeschreven. 28 houders hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen voor het opnieuw overtreden van de wettelijke meldtermijn. Boven op de boete of schriftelijke waarschuwing worden de kosten van de herinspectie in rekening gebracht bij de houder.

De wettelijke meldtermijn voor het doen van een aan- of afvoermelding van varkens en voor het melden van dode varkens is 2 werkdagen.

De NVWA gaat met sector-organisaties in gesprek over de naleving van deze I&R-regels en zal hier in de toekomst ook toezicht op blijven houden.

Bekijk de inspectieresultaten 2022 rondom de I&R van varkens en lees meer over de regels waar houders van varkens aan moeten voldoen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. 

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.