K-LV-WLZVL-01, Bijlage 12a Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens

Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens

Wegens auteursrechten is deze link naar de richtsnoeren enkel toegankelijk voor NVWA-medewerkers. U kan een kopie van de richtsnoeren opvragen bij info@uecbv.eu of nancy@fve.org