K-LV-WLZVL-01 Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop officiële dierenartsen (OD) van de NVWA de werkzaamheden uitvoeren in het kader van het welzijn van dieren voor transporten die verband houden met een economische bedrijvigheid inclusief bij grensoverschrijdend verkeer.

Bijlagen