K-LV-WLZVL-01 Bijlage 16 – Gebruik van stropellets als strooisel bij lange transporten

Bijlage 16 – Gebruik van stropellets als strooisel bij lange transporten, horende bij K-LV-WLZVL-01 'Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren'