Mijn vogels hebben vogelgriep. Waar moet ik dit melden?

Meld vogelgriep bij het Landelijk meldpunt dierziekten via 045 - 546 31 88. Dit is verplicht. Commerciële pluimveehouders moeten direct een melding doen als er meer dieren doodgaan dan normaal. Ook als nog niet zeker is dat het om vogelgriep gaat. Hobbyhouders kunnen in overleg met de dierenarts een melding doen.

Wanneer moet ik als pluimveehouder vogelgriep melden?

Als commercieel pluimveehouder moet u direct een melding doen bij elke verhoogde sterfte:

 • van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens
  bij dieren met een leeftijd van 10 dagen of ouder moet verhoogde sterfte gemeld worden als die óf 2 dagen achtereen 0,5% per koppel per dag is, óf 2 dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de sterfte
 • (vlees)eenden
  vanaf de zevende dag na opzet: 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%
 • van vleeskalkoenen
  verhoogde sterfte op 2 opeenvolgende dagen van 1% of meer per koppel per dag
 • van vogelgriep-gevoelige dieren
  van meer dan 3% per week

Wanneer moet ik een dierenarts consulteren?

Verder moet u als pluimveehouder direct een dierenarts consulteren als vogelgriep-gevoelige dieren:

 • verschijnselen van vogelgriep vertonen
 • de dieren 2 opeenvolgende dagen 5% minder voer of water opnemen
 • 2 opeenvolgende dagen 5% minder eieren leggen (reproductiedieren en leghennen)

De dierenarts maakt dan een uitstrijkje (swab) van de cloaca of keel en stuurt dit op naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.

Lees meer over de symptomen van vogelgriep en lees welke vogels gevoelig zijn voor vogelgriep.

Wanneer moet ik als hobbyhouder vogelgriep melden?

Heeft u als particulier kippen of andere hobbyvogels, zoals hoenderachtigen, watervogels en loopvogels? En vermoedt u dat ze besmet zijn met vogelgriep? Schakel dan zo snel mogelijk uw dierenarts in.

Een mogelijke besmetting moet u melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten: bel dan 045-546 31 88. De dierenarts kan de melding ook voor u doen. Dierenartsen hebben namelijk ook een meldingsplicht.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het melden of de meldingsplicht? Neem dan contact op met de NVWA.