De NVWA controleert of producten die consumenten online kopen bij Nederlandse webwinkels, voldoen aan de wettelijke eisen. We waarschuwen voor onveilige producten.

Zie ook