Productrisico’s internetaankopen

Producten die u op de Nederlandse markt via internet en webwinkels koopt, moeten net als producten van 'gewone' winkels voldoen aan Europese en nationale regels.

Productrisico's kopen bij webwinkels gevestigd in Nederland

  • Het product voldoet niet aan de gestelde eisen waardoor risico's ontstaan bij gebruik. Bijvoorbeeld: onveilige elektrotechnische producten die een elektrische schok of brand veroorzaken of gevaarlijke afslankpillen zoals Iomax, ongediertebestrijdingsmiddelen of hondjes die niet zijn gechipt en geregistreerd.
  • Het product is niet veilig; bijvoorbeeld omdat er geen specifieke eisen voor zijn. Denk daarbij aan thee- en koffieglazen. Mogelijk zijn ze onvoldoende hittebestendig en barsten ze wanneer u ze vult met hete vloeistof.
  • De artikelen zijn aangeboden voor een ander gebruik dan bedoeld, waardoor risico's ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan luchtverfrissers in de vorm van een knuffel. Deze zijn aantrekkelijk voor jonge kinderen en willen daarmee spelen. Kinderen komen daardoor in aanraking met ongewenste stoffen.

Productrisico's kopen bij webwinkels gevestigd buiten Nederland, maar binnen EU

Naast dezelfde risico's als bij Nederlandse webwinkels kan er nog meer misgaan:

  • Het aangeboden artikel is verboden in Nederland. Bijvoorbeeld:
    • tandbleekmiddelen en huidbleekmiddelen met een chemische samenstelling die gevaarlijk zijn bij gebruik
    • gevaarlijke voedingssupplementen of
    • (exotische) dieren.

De NVWA kan niet optreden tegen verkopers die buiten Nederland zijn gevestigd. Er is dan geen zicht op wat in Nederland binnenkomt. De meest risicovolle producten worden namelijk bij de grens gecontroleerd. De NVWA kan dan wel de toezichthouder in de betreffende lidstaat informeren.

Productrisico's kopen bij webwinkels gevestigd buiten EU

Als u bij een webwinkel buiten de EU koopt weet u niet of het product voldoet aan Europese veiligheidseisen. Fabrikanten binnen de Europese Unie moeten zich houden aan veiligheidseisen voor producten zoals elektrische apparaten en speelgoed.

Landen buiten de EU, zoals Amerika of China stellen andere eisen aan producten dan landen binnen de EU. Deze producten zijn niet voor de Nederlandse markt bedoeld en voldoen dus niet persé aan onze veiligheidseisen.

De NVWA en andere EU-toezichthouders kunnen niet optreden tegen webwinkels gevestigd buiten de EU. Dit verhoogt het risico op onveilige producten.

De NVWA kan u controleren

Als u producten koopt bij webwinkels die gevestigd zijn buiten de EU én deze producten verhandelt, dan bent u distributeur. U moet dan zich houden aan de daarbij behorende wettelijke verplichtingen. De NVWA kan u dan controleren. Als u het product verhandelt binnen een andere Europese lidstaat, kan een andere EU toezichthouder u ook controleren.

Koopt u het product alleen voor particulier gebruik, dan brengt dit geen extra verplichtingen met zich mee. U moet echter wel goed nagaan wat u bestelt en of het product voldoet aan de Europese eisen voor de bescherming van uw veiligheid en gezondheid. Namaakartikelen zijn verboden en leveren vaker veiligheidsrisico's op.

De douane kan het door u bestelde product controleren aan de buitengrens en bij afwijkingen in beslag nemen. Is het product eenmaal de douane gepasseerd, dan kan de NVWA of een andere toezichthouder het niet meer controleren.