Wetgeving webwinkels

Producten die online te koop zijn moeten aan verschillende wetgeving voldoen. De NVWA houdt hier toezicht op. De regels verschillen per onderwerp. Hieronder een overzicht.

Gewasbeschermingsmiddelen met schadelijke stoffen

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Bekijk de risico’s en regelgeving.

Schadelijke planten en dieren

Planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. De NVWA onderzoekt de risico's. Ook ziet de NVWA toe op de handel in en het bezit van invasieve exoten.

Bekijk de Unielijst met een overzicht van verboden invasieve exoten.

Beschermde dieren en planten

Voor sommige beschermde soorten is de handel verboden, omdat het voortbestaan van deze soorten wordt bedreigd. In andere gevallen is een CITES-vergunning nodig. Lees meer over de handel in beschermde dieren en planten.

Verboden voedingssupplementen en afslankmiddelen

Voedingssupplementen en kruidenpreparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten voor de gezondheid. De NVWA doet hier onderzoek naar en controleert de productie, samenstelling en etikettering. Bekijk de risico’s en regels met betrekking tot deze middelen.

Verboden (vloeistoffen voor) e-sigaretten en e-liquids

De NVWA controleert of producenten, importeurs en verkopers van elektronische sigaretten zich houden aan de eisen uit de Tabaks- en rookwarenwet. Leeftijdsgrenzen, reclameverbod, veilige (kinder)sluiting en de maximale concentratie nicotine maken deel uit van die regels.

Illegale hondenhandel (puppyverkoop)

In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden misstanden plaats. De NVWA, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden aan wet- en regelgeving. Maar als (toekomstige) hondeneigenaar kunt u ook veel doen om misstanden te voorkomen.

Onveilige consumentenproducten

Consumentenproducten moeten voldoen aan de Warenwet. Dit betekent dat het gebruik ervan veilig moet zijn. Producten kunnen onveilig zijn omdat de verkeerde stoffen zijn gebruikt, het product technische gebreken heeft of onvoldoende bescherming biedt.

De NVWA controleert of producenten van en handelaren in consumentenartikelen zich aan de wet houden en de producten die zij aanbieden veilig zijn. Zelf kunt u zien hoe veilig bepaalde producten zijn (hoverboards, desinfectiemiddelen et cetera) op de speciale website met inspectieresultaten.

Via de pagina Consumentenartikelen is meer informatie te vinden over de eisen die worden gesteld aan verschillende producten.

Regels voor producten

Er gelden wettelijke regels voor de producten die u verhandelt. Deze kunnen per product verschillen. Via de pagina Consumentenartikelen is meer informatie te vinden over de eisen die worden gesteld aan verschillende producten. Op de website van de Europese Unie of Antwoord voor bedrijven kunt u terecht voor meer informatie over de eisen aan consumentenproducten.

Etikettering van levensmiddelen

Levensmiddelen die worden verkocht via webwinkels, moeten voldoen aan Verordening (EU) Nr. 1169/2011. Zie voor meer informatie paragraaf 5.4 Verkoop via webshop/website van het Handboek Etikettering van levensmiddelen.

Regels voor webwinkels

Voor webwinkels gelden wettelijke regels. Op de website Autoriteit Consument & Markt (ACM) kunt u lezen wat de belangrijkste regels zijn voor webwinkels die producten of diensten verkopen aan consumenten. En hoe de Autoriteit Consument & Markt deze regels uitlegt. Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van Antwoord voor bedrijven.