Wettelijke eisen voor webwinkels

Verkoopt u producten via internet? Dan bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van deze producten. Deze regels gelden voor alle online verkopers. Of uw webwinkel nu groot of klein is. De regels gelden ook als u af en toe iets verkoopt via digitale platforms als bol.com of amazon.com.

Europese veiligheidseisen

Binnen Europa gelden veiligheidseisen voor producten. Als verkoper moet u ervoor zorgen dat uw producten aan deze veiligheidseisen voldoen. Dat is ook zo als u de producten buiten de EU koopt, bijvoorbeeld in China of Amerika. Officieel bent u dan importeur. Dat is ook zo als u aan dropshipping doet, en zelf dus geen voorraden aanhoudt.

NVWA kan u controleren

In Nederland houdt de NVWA toezicht op productveiligheid. Dat betekent dat wij uw producten kunnen controleren. Voldoen uw producten niet aan de Europese veiligheidseisen? Dan moet u de producten uit de handel halen. Ook kunnen wij een boete of andere maatregel opleggen.

Als u producten verhandelt binnen een andere Europese lidstaat, kan een andere EU-toezichthouder u ook controleren.

Wat zijn de Europese veiligheidseisen?

De eisen verschillen per product. Aan welke eisen u moet voldoen, hangt ook af van de vraag of u de fabrikant, importeur of distributeur van het product bent. Fabrikanten hebben de meeste verplichtingen. Is de fabrikant buiten de EU gevestigd? Dan komen veel verplichtingen bij de EU-importeur te liggen. De distributeur moet nagaan of de fabrikant en importeur hun verplichtingen zijn nagekomen.

Daarom is het niet goed mogelijk hier een compleet overzicht te geven. Op de website van de Europese Unie of Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kunt u terecht voor meer informatie over de eisen aan consumentenproducten.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van producten en de regels waarmee u te maken kunt krijgen:

Andere regels voor webwinkels

Als online verkoper krijgt u niet alleen te maken met Europese veiligheidseisen voor producten, maar ook met andere wettelijke regels. Op de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM) kunt u lezen wat de belangrijkste regels zijn voor webwinkels die producten of diensten verkopen aan consumenten. En hoe de Autoriteit Consument & Markt deze regels uitlegt. Op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vindt u ook meer informatie.