Afval van geschoten vrij wild

U heeft wild gekocht van een jager, zoals een wild zwijn of een fazant. Na de slacht blijft er afval over, zoals de huid, de kop en de ingewanden. Waar laat u dit dan? Lees hier wat u ermee kunt doen.

Bent u een particulier of een horecabedrijf?

Als u een particulier bent of een horecabedrijf hebt, dan mag u het afval afvoeren via:

  • het huisvuil
  • de kadaverbak van het afvalverwerkingsbedrijf van uw gemeente
  • een geregistreerde preparateur.

U mag het afval niet begraven, ergens storten of door de riolering spoelen. Afval van wild terugbrengen naar de natuur is niet toegestaan.

Bent u een poelier of een wildbewerkingsinrichting?

Als u een poelier of een wildbewerkingsinrichting bent, dan moet u het afval afvoeren via een erkend bedrijf, zoals een destructiebedrijf of een petfoodbedrijf. U kunt het ook naar een geregistreerde preparateur brengen.

Bent u een preparateur?

Als u een preparateur bent dan mag u het afval verwerken, bijvoorbeeld door er jachttrofeëen van te maken. U valt dan onder de EU-regels. Dat betekent dat u een registratie moet aanvragen bij de NVWA.

Definities en wetgeving

Afval van geschoten vrij grof en vrij klein wild wordt beschouwd als dierlijk bijproduct waar EU-wetgeving op van toepassing is.

Vrij grof wild zijn bijvoorbeeld herten, wilde zwijnen of reeën. Onder vrij klein wild vallen bijvoorbeeld konijnen, fazanten en eenden.

Op wild dat is geschoten en in het veld achterblijft zijn geen EU-regels van toepassing zolang er geen verdenkingen zijn van een op mens of dier overdraagbare ziekte als bijvoorbeeld vogelgriep of varkenspest. Heeft u het vermoeden dat het dier wel ziek was? Dan moet het materiaal worden afgevoerd naar het verwerkingsbedrijf Rendac. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeentewerf.