Doden van herten buiten het slachthuis

Houders van herten (gekweekt wild) mogen deze dieren zelf doden en slachten voor consumptie of om af te voeren voor destructie. Hierbij moet onnodig lijden van de dieren worden voorkomen. Welke dodingsmethoden zijn toegestaan? En wat zijn de voorwaarden om ze te mogen toepassen?

Onnodig lijden voorkomen

Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier doodt, moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Welke methoden zijn toegestaan om een hert te doden?

U moet herten altijd eerst bedwelmen of op afstand verdoven voordat u ze doodt. Ook mag u een hert doden met een geweerschot. Hieronder leest u per methode de voorwaarden.

Bedwelmen

U mag een hert bedwelmen met een schietmasker en vervolgens doden. Voor deze methode zijn 2 voorwaarden:

  • U moet het hert na het bedwelmen zo snel mogelijk doden via een halssnede of via pithing (pithing is beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg met een lang en staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument). Pithing is niet toegestaan als u het dier verder gaat slachten en consumeren. 
  • De persoon die het schietmasker gebruikt, moet een vergunning van de politie hebben voor de munitie.

Verdoven op afstand

U mag een hert op afstand verdoven met een verdovingsmiddel via een verdovingsgeweer. Na de verdoving moet u het hert zo snel mogelijk doden, net als bij bedwelmen. Voor deze methode zijn 2 voorwaarden:

  • Een dierenarts moet toezicht houden op de verdoving en het verdovingsmiddel.
  • De persoon die het verdovingsgeweer gebruikt, moet een vergunning van de politie hebben voor het geweer.

Een hert doden met een geweerschot

U mag een hert ook doden met een geweerschot. Voor deze methode zijn 2 voorwaarden:

  • Het dier moet met een kopschot gedood worden. Een bladschot (een schot tussen de schouderbladen, richting het hart of longen) mag alleen in noodsituaties waarbij dier en/of mens ernstig gevaar lopen, bijvoorbeeld bij een ongeval op de openbare weg.
  • De persoon die het vuurwapen gebruikt, moet hiervoor de juiste  vergunningen van de politie hebben.

Afvoeren dode herten

Dode herten kunt u laten afvoeren voor destructie.

Slachten voor consumptie

Als u een hert wilt doden voor het vlees dan mag u dit vlees niet verkopen of weggeven. Het vlees is alleen bestemd voor eigen huishoudelijke consumptie.

Herten naar het slachthuis brengen

Wilt u een levend hert (gekweekt wild) niet zelf doden maar naar een slachthuis brengen? Dan moet het dier gewend zijn aan mensen. Ook moet het gewend zijn om te verblijven in een beperkte ruimte, zodat  het vervoer van het hert geen onnodige stress veroorzaakt.

Is levend vervoeren niet mogelijk? Dan kunt u het dier eerst onder bepaalde voorwaarden op uw locatie bedwelmen en verbloeden na een ante mortem-keuring door een officiële dierenarts. Deze dierenarts geeft een certificaat af, dat u mee moet nemen naar het slachthuis. U mag alleen gezonde dieren op deze manier doden en afvoeren.

Waar staat dit in de wet?

Voor herten die als gezelschapsdier worden gehouden gelden de regels in het Besluit houders van dieren. Voor herten die voor de productie van vlees worden gehouden gelden de regels in de Verordening (EG) nr. 1099/2009. In bijlage I van deze verordening vindt u meer toegestane dodingsmethodes.