Hoe we werken

Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij goed welke risico’s er zijn en waar ons toezicht het hardst nodig is. Daarbij werken we samen met consumenten, bedrijven, NGO’s en andere organisaties. Ook maken we gebruik van nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Onze visie op toezicht

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat voedsel en producten veilig zijn en dat we in Nederland zorgvuldig omgaan met dieren en de natuur. De NVWA ziet erop toe dat dit goed gaat. Als het bewust of onbewust toch fout gaat, grijpen we in. Zo dragen we bij aan een betrouwbare voedsel- en warenproductie en beschermen we de belangen van mens, dier en natuur.

We werken aan zichtbaar maatschappelijk resultaat

Met ons toezicht beschermen wij 7 publieke belangen: voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, plantgezondheid, en natuur en milieu. We houden de risico's rond deze belangen goed in de gaten, grijpen in waar nodig en maken dit bekend aan de buitenwereld. Dit doen we in een stelsel waarin de minister de politieke verantwoordelijkheid draagt en bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regels. We stimuleren goed gedrag waar het kan, en handhaven zichtbaar waar het moet. Zo willen we de belangrijkste risico's voor de maatschappij voorkomen of verkleinen.

We zetten onze middelen in waar dat het hardst nodig is. We houden vooral toezicht in sectoren en op bedrijven met risico's voor de publieke belangen. Die risico's brengen we in kaart op basis van betrouwbare kennis en data van onze eigen experts en externen. Met de juiste informatie kunnen we de belangrijkste risico's opsporen, duiden en aanpakken. Dit noemen we risicogericht en kennisgedreven toezicht.

We kijken ook hoe risico's ontstaan en kiezen vervolgens voor op maat gemaakte, eigentijdse toezichtmethoden. Daarbij staat het effect van ons optreden centraal: hoe beschermen we de publieke belangen het beste? Als we ingrijpen, doen we dat binnen de kaders die we daarvoor hebben opgesteld: het interventiebeleid. Hierdoor treden we in vergelijkbare situaties op dezelfde manier op, al houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden. In ons handelen zijn we betrouwbaar, transparant, onafhankelijk en professioneel. Het vertrouwen dat we van de maatschappij krijgen, is voor ons een graadmeter om te bepalen of we als autoriteit ons werk goed doen.

We tonen publiek ondernemerschap

We handelen zichtbaar voor en in verbinding met de maatschappij. Dat zorgt voor begrip over de keuzes die we maken in ons toezicht en over ons handelen. We onderhouden actief onze relaties met koplopers in de sector en brancheorganisaties, onderzoeksinstituten en handhavingspartners – nationaal en internationaal. We bespreken met hen hoe risico’s voorkomen of verkleind kunnen worden en zoeken samen de mogelijkheden voor innovatief toezicht op. Als we vinden dat regels of beleid niet passen bij de maatschappelijk gewenste situatie, gaan we in gesprek met de beleidsmaker en mengen we ons in het publieke debat. Dit noemen we 'publiek ondernemerschap'.

De NVWA, dat zijn wij

Doordat we ons met zoveel verschillende onderwerpen bezighouden - van het opsporen van een tomatenvirus tot de veiligheid van speeltoestellen - kunnen we profiteren van elkaars kennis en kunde. We zijn één NVWA en hebben allemaal dezelfde doelen: zichtbaar maatschappelijk resultaat en publiek ondernemerschap. Met individueel vakmanschap én onderlinge verbinding zorgen we voor gezamenlijke professionaliteit. Door multidisciplinair en internationaal samen te werken en door samen afwegingen te maken rondom dilemma's in de praktijk lossen we maatschappelijk relevante problemen op. Iedereen in onze organisatie draagt hieraan bij. We zijn een ondernemende en lerende organisatie, waarin iedereen meetelt en bijzonderheden worden gezien en benut. Een organisatie waarin we aandacht hebben voor elkaar.

Lees meer over