Hoe we werken

Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij goed welke risico’s er zijn en waar ons toezicht het hardst nodig is. Daarbij werken we samen met consumenten, bedrijven, NGO’s en andere organisaties. Ook maken we gebruik van nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Grootste risico’s eerst

Helaas zijn risico’s voor mens, dier en natuur nooit helemaal uit te sluiten. Onze medewerkers gebruiken hun professionele kennis en ervaring om goed te kijken waar de grootste risico’s voor de samenleving zitten en waar nieuwe risico's ontstaan. We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de risico’s. We onderzoeken bijvoorbeeld specifieke producten, maar analyseren ook volledige productieketens. We komen in actie bij de problemen die het meest dringend zijn. Dit doen we door de grootste risico’s te volgen en die op te lossen of te beheersen binnen de kaders van de wet. We stimuleren goed gedrag als het kan, maar treden hard op als het moet.

We bezoeken bedrijven

Wij voeren inspecties en keuringen uit. Deze zijn onder meer nodig om import en export mogelijk te maken. Een deel van ons werk bestaat uit wettelijk verplichte controles. We bezoeken bedrijven en kijken of alles volgens de regels verloopt. Bedrijven die zich aan de wet houden, kunnen hun producten en dieren veilig op de markt brengen. Zij merken weinig van ons. Maar als we misstanden vinden, gaan we in gesprek en leggen we de regels uit. Vindt er daarna geen verbetering plaats, dan grijpen we in.

Lees over maatregelen en boetes.

De inspectieresultaten maken we steeds vaker openbaar om consumenten te laten weten waarop ze kunnen letten als ze iets kopen.

Bekijk de openbaargemaakte inspectieresultaten.

We werken samen

Wij staan midden in de samenleving en praten met consumenten, bedrijven, politiek, ministeries, NGO’s, en media over veiligheid van voedsel en producten, dierenwelzijn en natuurbehoud. We delen onze kennis en visie en zorgen dat we daarin een onafhankelijke en betrouwbare positie innemen. Soms zijn situaties in de samenleving niet meer geaccepteerd, maar nog wel toegestaan volgens de wet. Door hier actief mee bezig te zijn, kunnen we onderbouwde adviezen geven voor aanpassing van beleid en ons toezicht aanpassen aan wat de samenleving én wij belangrijk vinden.

Lees over onze internationale contacten.

Vernieuwen en meebewegen

We vernieuwen continu ons toezicht, want de wereld verandert snel. Nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. We zoeken naar slimme en innovatieve manieren van toezicht. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van private controlesystemen, toezicht op afstand, cameratoezicht en de inzet van drones. Zo blijven we vernieuwen, leren en meebewegen.

Samen staan wij voor de veiligheid van mens, dier en natuur. Nu en in de toekomst.