Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van de NVWA?

U kunt bezwaar maken tegen besluiten van de NVWA. Dat doet u met een bezwaarschrift. Lees hoe snel u bezwaar moet maken, hoe u uw bezwaarschrift opstuurt en wat u in u er in moet zetten.

Kan ik wel bezwaar maken?

U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten, en bijvoorbeeld niet tegen een brief die geen besluit is zoals een officiële waarschuwing. Daarnaast kunt u alleen bezwaar maken tegen een besluit als u belanghebbende bent. Check daarom eerst of u wel bezwaar kunt maken.

Wat doe ik als ik vragen of opmerkingen heb over een besluit?

Ontvangt u een besluit van ons en vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelaar van uw zaak. Op de eerste pagina van het besluit vindt u de naam en het telefoonnummer van de persoon of de afdeling die gaat over het besluit.

Misschien kunnen we zo al een en ander verduidelijken en oplossen. Bijvoorbeeld omdat wij, of uzelf door het gesprek de zaak anders bekijkt. Met de extra informatie kunt u ook inschatten hoeveel kans u heeft dat wij u gelijk zullen geven.

Hoe snel moet ik een bezwaarschrift indienen?

U moet binnen 6 weken bezwaar maken, gerekend vanaf de eerste dag na de verzenddatum van ons besluit. Als we uw bezwaarschrift later ontvangen, dan kunnen we besluiten om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Ik heb meer tijd nodig

Lukt het niet om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen waar al uw bezwaren in staan? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Dan geeft u in uw brief alleen aan dat u bezwaar wilt indienen tegen het besluit. U kunt dit later nog aanvullen. Wij laten u dan weten voor welke datum u dat moet doen.

Lukt het niet om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen en ook niet om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact met ons op. Als er situaties zijn zoals bijvoorbeeld ziekte waardoor u niet op tijd een bezwaarschrift kunt indienen, laat het ons dan weten. Dan kunnen we kijken of we in uw situaties een uitzondering kunnen maken om alsnog uw bezwaarschrift in behandeling te nemen.

Hoe stuur ik mijn bezwaar naar de NVWA?

U kunt bezwaar maken door ons te e-mailen via: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl

U kunt ook per post bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift en documenten dan naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Divisie Juridische Zaken, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Vergeet niet te tekenen

U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Stuurt u het bezwaarschrift per e-mail? Dan moet u ervoor zorgen dat er een (digitale) handtekening op de e-mail en het bezwaarschrift zelf staat. Dat kan op twee manieren.

  • Zet een handtekening op het papieren document, print het en scan het vervolgens. Sla het daarna op als een pdf.
  • U kunt ook een digitale handtekening aan het document toevoegen.

Welke informatie zet ik in het bezwaarschrift?

Vermeld in ieder geval de volgende informatie:

  • onderwerp van het bezwaar
  • kenmerk en datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • redenen of motivering van uw bezwaar
  • gegevens van u of uw advocaat of gemachtigde, en de manier waarop deze persoon te bereiken is

Stuur documenten mee

U moet de volgende documenten meesturen met uw bezwaarschrift:

  • scan of kopie van het besluit van de NVWA waartegen u bezwaar maakt
  • scan of kopie van relevante stukken die uw standpunt ondersteunen
  • scan of kopie van de machtiging, als u iemand heeft gemachtigd namens u een bezwaarschrift in te dienen
  • scan of kopie van de inschrijving van deze rechtspersoon in het Handelsregister van de KVK, als u namens een rechtspersoon bezwaar indient.

Ik wil mijn bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele bezwaarprocedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. Stuur hiervoor een e-mail aan nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Daarnaast kunt u telefonisch contact hierover opnemen met de behandelaar van uw bezwaar. U kunt ook een brief sturen naar: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Divisie Juridische Zaken, Team Bezwaar & Beroep, postbus 43006, 3540 AA Utrecht.