Klacht over de NVWA?

Bent u ontevreden over hoe wij hebben gehandeld? Of over het optreden van een NVWA-medewerker? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.

Wilt u de NVWA niet aansprakelijk stellen voor schade, maar wel een klacht over ons indienen? Dan geeft u ons een klacht door.

Bent u van mening dat u schade hebt geleden door het handelen van de NVWA en wilt u dat wij die schade vergoeden? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Klacht over een ander?

Wilt u een klacht indienen die niet over ons gaat? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden na het eten in een restaurant? Of in een vieze winkel bent geweest? Of hebt u een mishandeld of verwaarloosd dier gezien?

Ga dan naar Melding doen.

Klacht of bezwaar?

Een klacht gaat over de manier waarop wij u hebben behandeld. Of over een dienst die u van ons heeft afgenomen.

Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Als u het niet eens bent met een besluit van de NVWA, dan kunt u bezwaar maken. In de brief waarin het besluit staat, staat ook hoe u bezwaar kunt maken.

Wanneer hoor ik iets over mijn klacht?

Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Als wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij meestal telefonisch contact met u op. We bespreken dan de klacht met u en proberen tot een goede afhandeling te komen. Als u dat wilt, kunt u de behandelaar van de klacht een extra toelichting geven over uw klacht.

Let op: als u bezwaar kunt maken tegen een beslissing via de formele bezwaar- of beroepschriftprocedure, of in beroep kunt gaan, kunt u over die beslissing geen klacht indienen.