Advies van BuRO over de beschikbaarheid van drinkwater bij Nederlandse vleeskuikenouderdieren

Zorg dat vleeskuikens in de pluimveesector altijd toegang tot drinkwater hebben. Dat bevordert het dierenwelzijn en voorkomt stress en dorst. Dit adviseert BuRO aan de Inspecteur-generaal van de NVWA.

Overmatig morsen moet voorkomen worden, zo geeft BuRO als aandachtspunt mee. Strooisel dat nat is kan bijvoorbeeld leiden tot voetzoolaandoeningen en luchtwegproblemen. Bovendien kan het scharrel- en stofbadgedrag belemmeren.

Voer- en waterbeperking

Bij vleeskuikenouderdieren van reguliere rassen wordt vaak voerbeperking toegepast om gezondheids- en reproductieproblemen te voorkomen. Bij deze dieren worden ook vormen van waterbeperking toegepast. Beperkte waterverstrekking aan vleeskuikenouderdieren van reguliere rassen gedurende de opfok- en reproductiefase in de vorm van wateronthouding moet worden voorkomen om de kans op welzijnsproblemen zoals dorst te verminderen.

Wet dieren

Het welzijn van de dieren wordt gewaarborgd in de Wet dieren. Op deze wet is het Besluit houders van dieren gebaseerd. Het Besluit schrijft voor dat alle gehouden dieren (zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen) kunnen voorzien in hun waterbehoefte.

Aanleiding advies

In de Nederlandse vleeskuikensector worden vleeskuikens gehouden voor de productie van witvlees. Deze sector bestaat uit vermeerderingsbedrijven, die vleeskuikenouderdieren opfokken en houden voor de productie van broedeieren, de broederij en vleeskuikenbedrijven die kuikens houden voor de slacht. Zo komt het op vermeerderingsbedrijven (zowel opfok als productie) voor dat water niet permanent maar alleen gedurende bepaalde uren per dag wordt verstrekt, namelijk rondom het voeren. De voermomenten en dus de watermomenten zijn beperkt, om te voorkomen dat de vleeskuikenouderdieren met name tijdens de opfok te snel te zwaar worden, gewrichtsproblemen ontwikkelen en zich dan moeilijk kunnen voortbewegen.

De Inspecteur-generaal van de NVWA heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd te onderzoeken “of het niet permanent verstrekken van water aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren tot welzijns- en gezondheidsproblemen leidt en zo ja, wat het handelings-perspectief is” voor de toezichthouder en/of beleid. BuRO heeft Wageningen Livestock Research (WLR) verzocht een deskresearch uit te voeren welke dierenwelzijnsrisico’s de verschillende wijzen van water verstrekken met zich meebrengen voor de vleeskuikenouderdieren en de vleeskuikens. Vervolgens heeft BuRO aanvullend literatuuronderzoek verricht.

BuRO-advies over de risico’s van de pluimveevleesketen februari 2018

Een globaal advies hierover is reeds afgegeven in het “Advies over de risicobeoordeling pluimveevleesketen”.Een uitgebreidere onderbouwing en advisering is in dit huidige advies opgenomen

Kamerbrief

Kamerbrief Evaluatie pilot Mobiele Dodings Unit en waterverstrekking vleeskuikenouderdieren