Waarom NVWA namen bekend maakt

De NVWA streeft ernaar de komende jaren controlegegevens van meerdere productieketens actief openbaar maken. In 2022 wil de NVWA álle relevante informatie over toezicht en uitvoering actief openbaar maken.

Openbaar maken is het publiceren van informatie over hoe individuele bedrijven de wetgeving en regelgeving naleven mét naam en adresgegevens van de individuele bedrijven, en/of productnamen en merknamen. De NVWA zal de resultaten ook op geaggregeerd niveau publiceren; de individuele inspectieresultaten zijn dan bij elkaar genomen en geven een beeld van de naleving door een groep ondernemers, of hoe het gesteld is met een groep producten. 

Met het openbaar maken van inspectiegegevens treedt de NVWA actief naar buiten met haar oordeel. Om te laten zien welke bedrijven de wetgeving en regelgeving wél goed naleven, maar ook wie de slechte nalevers zijn. Met deze aanpak wil de NVWA bevorderen dat ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Met openbaargemaakte inspectieresultaten kunnen zowel consumenten als bedrijven hun voordeel doen bij het maken van hun keuzes. En actieve openbaarmaking prikkelt ondernemers naleving als prioriteit te blijven zien. Bovendien is de NVWA op deze manier maximaal transparant over haar handelen.

De doelen van openbaarmaking

  • Transparantie bieden aan partijen binnen de productieketen zodat deze hierop hun keuzen kunnen baseren (handelingsperspectief).
  • Vertrouwen verhogen van consumenten in het handelen van de overheid, in het voedsel, andere producten en diensten.
  • Naleving verhogen.